Vår historia

Det senaste året har Kalmarsunds Gymnasieförbund tagit stora kliv in i framtiden med projektet Digital Kompetens. Nedan har vi listat de viktigaste och övergripande händelserna i det utvecklingsarbete som bedrivits men till detta kommer även timmar av diskussioner, möten, utbildningsinsatser, planering, frustration och glädje.

Vissa av punkterna nedan är klickbara för mer detaljerad information.

Oktober 2021
Rapporten Lärdomar fjärr- och distansundervisning publiceras

Mars 2021
Start för andra året med professionsprogrammet för lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Avslutning i december 2021

Januari 2021
Alla med personalkonto inom förbundet får tillgång till G Suite Enterprise for Education.

25 mars 2020
På rekommendation av regeringen har gymnasieskolor gått över till distans/fjärrundervisning.

9 Mars 2020
Startskottet för professionsprogrammet för lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Januari 2020
Bett 2020

Oktober 2019
Kick-off 2019 Digitala Coacher

Mars 2019
Projektet From Good to Great avslutas och resultat presenteras

Januari 2019
Delegation från Kalmarsunds gymnasieförbund på BETT2019

Januari 2019
Kalmarsund gymnasieförbund får ny Digital agenda

November 2018
Motala spanar in Digitala Coacher

September 2018
Daniel Nilsson tillkännages som Guldäpple finalist.

Augusti 2018
LIKA för lärare genomförs i Kalmarsunds gymnasieförbund

22 maj 2018
Digitala Coacher från Karlskrona på besök i Kalmar.

15 maj 2018
Digitala Coacher möter lärare från Torsås

24-26 januari 2018
Kalmarsunds gymnasieförbund skickar en delegation till BETT2018

5 oktober 2017
From Good to Great för SYLar startar

September 2017
Hans Gustavsson, gymnasielärare i karaktärsämne Bageri på Jenny Nyströmsskolan är en av tre finalister i årets lärarpris Guldäpplet. Hans blev andrapristagare.

Augusti 2017
Kristoffer Engdahl börjar som IKT-pedagog i Kalmarsunds gymnasieförbund

24-25 maj 2017
Delegation från Kalmarsunds gymnasieförbund på konferens Framtidens lärande

10 maj 2017
Kompetensutveckling ”Undervisning med digital förstärkning” avslutas

24 april 2017
Digitala Coacher på studiebesök hos DC i Karlskrona

23 januari 2017
Delegation från Kalmarsunds gymnasieförbund åker till London för kompetensutveckling och BETT2017

11-12 oktober 2016
Delegation från Kalmarsunds gymnasieförbund på ”Framtidens lärande” i Stockholm

Oktober 2016

Kick-off för nya Digitala Coacher i Kalmarsunds gymnasieförbund

29 september 2016
Start för andra år av kompetensutveckling ”Undervisning med digital förstärkning” för alla lärare i Kalmarsunds gymnasieförbund

Juni 2016
Kalmarsunds gymnasieförbund är en av de huvudmän som tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Maj 2016
IKT-pedagogerna åker till SETT2016

16 mars 2016
”Undervisning med digital förstärkning” del 2 – en kompetensutveckling inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Januari 2016
BETT2016 – 18 representanter från Kalmarsunds gymnasieförbund befinner sig i London på kompetensutbildning

Januari 2016
Emma Josefsson börjar som IKT-pedagog på Kalmarsunds gymnasieförbund

December 2015
Den reflekterande pedagogen – utbildning för SYL

26 Oktober 2015
KPT dag med tema ”Undervisning med digital förstärkning”

16 Oktober 2015
Kick-off för nya Digitala Coacher

September 2015
Jonas Knutsson slutar som IKT-pedagog på Kalmarsunds gymnasieförbund.

Maj 2015
IKT-katalogen uppdateras med en del som handlar om pedagogik med digitalt förstärkning

April 2015
DC 2.0. Digitala Coacher utövar elevinflytande och diskuterar frågan ”Hur ser bra undervisning ut”

14-14 april 2015
En grupp av lärare, rektorer och IKT-pedagog på SETT-mässan.

17 mars, 2015
Utbildning med våra SYL (särskilt yrkesskickliga lärare) tillsammans med LIN Education och Anders Söderberg där metoden att videoanalysera sin undervisning analyseras

5-6 mars, 2015
IKT-pedagogerna Dominika och Jörgen tillsammans med rektor Mariette besöker konferensen #afkrektor15 i Malmö.

Januari, 2015
BETT 2015 är igång och 24 representanter från Kalmarsunds gymnasieförbund är på plats

Oktober – november, 2014
LIKA – genomförs på alla skolor i förbundet

24 oktober, 2014
Kick-off för Digitala Coacher 2014

8 september, 2014
IKT-katalogen lanseras på bloggen med syftet är att fortsätta att stärka den digitala kompetensen i Kalmarsunds Gymnasieförbund.

12 augusti, 2014
Tomas Kroksmark föreläser för all personal i Kalmarsunds Gymnasieförbund

Tomas Kroksmark

Tomas Kroksmark

Juni, 2014
Vi säger tack och hej då till Digitala Coacher i årskurs 3

Juni, 2014
Digital utveckling på Komvux – inköp av Chromebooks och Chromebox.

Mars, 2014
Enkäten Digital Kompetens genomförs för andra året i Kalmarsunds Gymnasieförbund

 21-25 januari, 2014
En grupp på 31 personer, bestående av rektorer, lärare, bibliotekarier och IKT-pedagoger reser till London för BETT2014. Alla resande skrev inlägg på bloggen om sina reflektioner.

7 januari, 2014
KPT-dag i Kalmarsunds Gymnasieförbund om kollegiallt lärande med start för vår sajt Kollegieblocket

25 november, 2013
Kick-off för Digitala Coacher 2013

DC4

 

 

 

 

19 november, 2013
Google Summit – ett event som handlar om användande av molntjänster i undervisningen med speciellt fokus på Googles verktyg.

29 oktober, 2013
Kollegialt lärande – en kompetensutvecklingsdag i Kalmarsunds Gymnasieförbund där det kollegiala lärandet och delningskultur lyfts fram

augusti, 2013
Utdelning av datorer och iPads till alla elever i årskurs ett. Nu kan vi konstatera att vi är en till en 100%.

maj, 2013
utdelning av personligt digitalt verktyg för eleverna inom Gymnasiesärskolan

24 april, 2013
Äntligen har turen kommit till Komvux och SFI på Axel Weudelskolan att ta steget in bland Macar och Google Apps. Tre dagars utdelning och utbildning. Läs mer. 

22 april, 2013
Studiebesök på Globala Gymnasiet i Stockholm angående ”Inte bara en dator”. Ett projekt som Naturvetenskapliga programlaget på Jenny Nyströmsskolan driver som handlar om att se en djupare användning av digitala verktyg i undervisningen. Läs mer.

12 april, 2013
IKTpedagogerna.se lanseras för att kunna hjälpa, berätta, inspirera och motivera det fortsatta arbetet inom projektet Digital Kompetens.

5 februari, 2013 
Kalmarsunds Gymnasieförbund tar klivet in i Google Apps. Läs mer.

2013-01-31 17.56.21

29 januari – 2 februari, 2013
En delegation bestående av lärare, rektorer, politiker och IKT-pedagoger åker till Bett-mässan i London. Föreläsningar av Sir Ken Robinson och Troed Troedson, möte med Ruben R. Puentedura, workshops och besök på engelska skolor.

7 januari, 2013
KPT-dag med LIN-education där ämnesinriktning och formativ bedömning utgjorde huvudinnehållet.

DC-guldfågeln

23 november, 2012
8o st elever har introduktionsdag på Guldfågeln Arena med LIN och Micke Gunnarsson för att bli Digitala Coacher. Läs mer.

30 oktober, 2012
En dag med och för Teknikstöd i skolan med Erika Dahlin samt en mängd workshops om Sociala medier, Flipped Classroom, Sites osv.

29 oktober, 2012
Hela förbundet åker tåg till Göteborg och Mötesplats skola.

8-9 oktober, 2012
Studiebesök på Internationella Engelska skolanTäby enskildaYBC Nacka i Stockholm med fokus på Google Apps och möten med LIN Education.

26 september, 2012
KPT-dag, Formativ bedömning samt en mängd workshops inom Digital Kompetens.

4-5 september, 2012
Studiebesök på Frida Gymnasiet samt workshops och möten med LIN Education.

macbook Air

Augusti, 2012
2 154 datorer delas ut till gymnasieelever i årskurs ett och två.

15 Augusti, 2012
KPT-dag, Datorn som pedagogiskt verktyg.

13 Augusti, 2012
Fyra stycken IKT-pedagoger samt en IT-tekniker börjar jobba på Kalmarsunds Gymnasieförbund

Maj, 2012
361 datorer delas ut till personal

27 Mars, 2012
Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund tar beslutet om att starta projektet Digital Kompetens

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *