Framtidens lärande och Guldtrappan

11 – 12 oktober arrangerades Framtidens lärande av DIU i Münchenbryggeriet, Stockholm. Konferensens syfte är att skapa en mötesplats för en stor bredd av representanter för skolan och med siktet inställt på skolutveckling med digitala förtecken. Programmet bjöd på en ganska stor blandning från scen. Det handlade om digitala nycklar för nyanlända elever (Hulya Basaran och Jenny Edvarssson), även Ebba Östlin pratade om integration och digitala nycklar. Ann Helenius, IT-direktör Stockholms stad, pratade om Stockholms målsättning att blir världens smartaste stad. I det arbetet förvandlar digitaliseringen allt och det gav ett väldigt spännande perspektiv på vilket samhälle det egentligen är som vi utbildar våra elever till. Andreas Ryve tillsammans med Per Kornhall pratade om återerövring av professionskunskapen och ämnesdidaktikens renässans. De var helt överens om att matematikundervisningen måste förändras i grunden utifrån hur det generellt ser ut idag. Även här kommer digitala verktyg att spela en stor roll. Vi fick även möjlighet att ta del av norska erfarenheter kring digitalisering av prov genom Truls Bøhm.

Eftersom Kalmarsunds gymnasieförbund var en av de huvudmän i Sverige som tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 åkte förbundet dit med en ganska stor delegation. Våra representanter fick möjligheten att tillsammans med övriga kommuner dela med sig av sina erfarenheter genom panelsamtal, seminarier och inspirationsmöten.

dsc_0242_1

”Digitalisering – Från rektor till elev”

En grupp som fick speciellt genomslag under Framtidens lärande var våra Digitala Coacher som väckte stor nyfikenhet bland konferensens deltagare. Ett tecken på hur viktigt det är att ta med elever i olika former av skolutvecklingsarbete. Andra delar som uppmärksammades var styrkedjan som finns inom förbundet och den digitala agendan som strategiskt dokument.

dsc_0403_1

Digitala Coacher Molly och Oliver deltar i panelsamtal

dsc_0331_1

Utdelning av Guldtrappan 2016. I mitten förbundschef Kalmarsunds gymnasieförbund Joachim Håkansson

Det var en bra blandning av de olika kommunernas program och det innebar att det fanns mycket intressant att ta del av. Det jag tar med mig är bland annat Simrishamns arbete med delar-kultur, där de poängterade vikten av att skapa ett klimat som gör att det blir mer självklart att dela med sig. Linköping hade ett inspirationsmöte om synliggörande av lärande och inkludering i gymnasiesärskolan som var enormt inspirerande. De kunde visa på konkret arbete med synliggörandet av elevernas lärande där digitala verktyg spelade en avgörande roll. Sundsvall beskrev sin organisation för nätverk och kompetensutveckling för att nå likvärdighet i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Sammantaget ser jag att det sker mycket bra arbete kring digitaliseringen både inom Kalmarsunds gymnasieförbund och på en nationell nivå. Den utveckling som jag ser komma framöver är att hitta mer fasta strukturer för sådant som kollegialt lärande för lärare och strategier för digitaliseringen i skolan.

Som avslutning på hela konferensen konstaterade Peter Becker från scenen att Framtidens lärande redan är här och att nästa konferens i DIUs regi kommer att heta Samtidens lärande.

Nya digitala coacher 2016

Kalmarsunds gymnasieförbunds nya Digitala Coacher samlades i oktober i Kalmarsalen för att lära känna varandra och för att få en inblick i vad det kan innebära att vara Digital Coach.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-14-kl-10-10-17Eftermiddagens aktiviteter startade med lunch och sedan fick coacherna ta del av information kring vad uppdraget “Digital Coach” innebär. Något som är viktigt är att vara en god förebild, t.ex. genom att följa V-reglerna (väska,vätska och vaksamhet). Uppdraget handlar också om att vara stöd till lärarna i pedagogiska frågor. I väldigt enkla tekniska frågor kan lärare och elever ta hjälp av de Digitala Coacherna och därför fick de med sig ett par tips om datorn som kan vara användbara att känna till.

Digitala Coacher från årskurs tre var också på plats för att berätta om deras upplevelse av att vara Digital Coach. De berättade att de har engagerat sig i uppdraget i olika grad under olika perioder. Det är viktigt att tänka på att studierna alltid ska gå först. Att våga stå inför publik är något som de också utvecklat genom uppdraget att gå igenom uppstarten av datorn i flera klasser.

Att vara Digital Coach innebär även att det finns möjlighet att gå på utbildningar som kring datorns möjligheter. Den första handlar om Mac-en och genomförs kommande vecka.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-14-kl-10-10-54

De nya Digitala Coacherna fick också spela Kahoot, göra en lära-känna-övning, gå med i de digitala coachernas Facebook-grupp, utvärdera och fika under eftermiddagen. Det känns härligt att ha nya härliga elevrepresentanter i DC-gänget!

 

Undervisning med digital förstärkning

ska%cc%88rmavbild-2016-10-03-kl-15-05-57För andra året anordnades kompetensutvecklingen Undervisning med digital förstärkning inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Om du vill läsa om förra läsårets kompetensutveckling kan du gör det  HÄR och HÄR. Vi startade upp dagen, 29 september, med en gemensam samling där utgångspunkterna och upplägget för Undervisning med digital förstärkning presenterades. Den digitala agendan för Kalmarsunds gymnasieförbund är en självklar bas i planerande av kompetensutveckling för olika roller inom förbundet. Den uttrycker förväntansbilder och inriktning på kpt. Vi har i planeringen utgått från de fyra nyckelorden: Anpassat, kollegialt. hållbart och undervisningsnära.

img_2283

Två av inpiratörerna, Lars och Emelie – Lärare och bibliotekarie i samverkan.

Efter förra årets feedback  har vi gjort justeringar i upplägget. I år var det möjligt att gå på tre stycken inspirationspass innan man valde vilket område man ville ansluta sig till och jobba vidare med. Detta möjliggjorde även för våra inspiratörer att kunna gå på ett inspirationspass, vilket har varit ett önskemål från dem. Vilka inspirationspass som erbjöds kan du se HÄR, alla dessa pass hölls av personer verksamma i Kalmarsunds gymnasieförbund, så vi har förmånen att kunna använda egna kompetenta inspiratörer. Vi har byggt en tydligare digital struktur, än förra året, där alla grupper har tilldelats ett Google Classroom som gemensam yta för utbyte och samverkan.

Då inspiratörerna planerade sina pass fick de utgå ifrån en gemensam bild av didaktiska fenomen, digitala fenomen och digitala lärmiljöer, sedan gjorde därifrån kopplingar till sina egna inspirationspass.

img_2289

Anders Holmgren. Formativt ledarskap.

Efter inspirationspass och att lärare valt vilken grupp man villa jobba vidare med fortsatte eftermiddagen med reflektion och samarbete kring den praktiska undervisningen i olika grupper. Du kan se upplägget för dagen HÄR.

Rektorer inom Kalmarsunds gymnasieförbund deltog under förmiddagen på de olika inspirationspassen och gick sedan vidare till utbildning kring formativt ledarskap. Anders Holmgren la grunden för det arbete med rektorer som kommer att löpa parallellt med lärares kompetensutveckling under året. Vi talar mycket om det formativa arbetssättet för lärare och då blir det väldigt intressant att se hur detta kan omsättas i ett ledningsperspektiv.

Den samlade utvärderingen av dagen är väldigt positiv. Det uttrycks att dagens upplägg och mål var tydligt beskrivet. Det vi tar med oss är att en del säger att eftermiddagens arbete kunde varit tydligare beskrivet.

Från dagen tar lärare med sig konkreta saker till sin undervisning:
Att jag måste undervisa i lässtrategier och vägleda eleverna genom texter för att de ska förstå vad de läser.
Jag fick upp ögonen för att filma mer i min undervisning för att synliggöra lärandeprocessen.”  ”Början till en gedigen planering av ett ämnesgemensamt projekt som kommer att genomföras under hösten. Under projektets gång kommer vi tillsammans diskutera flera väsentlig aspekter såsom planering, koppling till värdegrund/ämnesplan/betygskriterier, genomförande, användande IKT samt bedömning.”
Den kollegiala aspekten framhålls av flera lärare:
Jag tycker att inspirationspassen har varit bra och intressanta. Upplägget med att lära av varandra är toppen!” ”Jag är glad att fler är intresserade av samma sak som jag, utvecklande att få jobba vidare med detta tillsammans.” ”Diskussionerna i fördjupningsgruppen. Vi var en liten grupp (6 st) så vi kunde verkligen gå mer in på djupet (våra individuella tankar, funderingar och idéer)”

Som IKT-pedagoger kommer vi nu att djupdyka i utvärderingen, skapa aktiviteter i Google Classroom och se till att få en bra uppföljning 15 mars och 10 maj av Undervisning med digital förstärkning. 

Veckans tips – spalter i Google Dokument

ska%cc%88rmavbild-2016-09-28-kl-09-39-38

En av funktionerna som tidigare saknades i Google Dokument var möjlighet att ha texten i spalter. Nu finns funktionen och är väldigt lätt att använda. Gå bara till format och välj kolumner. Du kan ha 2 eller 3 spalter. Man kan ställa in spalter innan man skriver text, eller markera färdigt text och ställa in spalter i efterhand.

Veckans tips – sortera flöde i Google Classroom

classroomOm man använder flöde i Google Classroom kan man snabbt märka att det blir svårt att hitta bland alla uppgifter och meddelanden. Den nya funktionen som aktiverades de senaste veckorna gör det möjligt att koppla ett ämne till uppgifter eller meddelanden (ett slags tagg) och sedan kan man sortera fram endast de delarna av flödet vilka tillhör detta ämne.

Till exempel: om man jobbar med område energi i kursen naturkunskap, kan man tagga meddelanden, uppgifter och frågor tillhörande detta område med ämne “energi”. Man kan lägga till ämne direkt när man skapar en uppgift, eller i efterhand genom att gå till uppgiften och redigera den. En enkelt men rätt så användbar funktion.

Nomineringar Guldäpplet 2016

GULDAPsmSom ni tidigare har kunnat läsa här på bloggen har Kalmarsunds gymnasieförbund tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2016. Nu kan vi glädjande konstatera att fem av våra lärare inom förbundet har nominerats till Guldäpplet 2016. Du kan läsa mer om Guldäpplet och vilka lärare som har nominerats HÄR. Vi önskar förbundets lärare lycka till i den vidare processen.

Inkludering med digital förstärkning – Jenny Nyströmsskolan

En av läsårets inledande kompetetensutvecklingsdagar, 16 augusti, på Jenny Nyströmsskolan handlade om inkludering med digital förstärkning. Inledningsvis håll IKT-pedagoger i en genomgång som berörde frågorna vad inkludering är och varför vi ska arbeta inkluderande samt hur vi kan förstärka detta arbete med digitala verktyg. Bland annat togs det upp hur ett specialpedagogiskt perspektiv kan fungera som en hävstång när det gäller resultat för samtliga elever. Ett antal digitala verktyg presenterades i samband med inledning som lärare konkret fick använda sig av. Vi aktualiserade även sidan Digital resurser inom ksgyf, där verktyg som alla elever har tillgång till finns listade. Kopplat till alla verktyg finns det instruktionsfilmer för att underlätta användandet.
Skärmavbild 2016-08-29 kl. 10.07.25

Lärare fick under dagen möjlighet att jobba enskilt eller i grupp kring en planering som de ska genomföra under kommande termin. I detta sammanhang tog de med det specialpedagogiska perspektivet för att kunna göra ett inkluderande upplägg för sina elever. När planeringarna var klara möttes lärare i grupper som gav och tog emot feedback på sina planeringar.

Några röster från dagen om vad lärare tar med sig till sin undervisning:
”Att tänka på att ha allt material tillgängligt för alla elever, film, presentationer, ljudfiler, så att man kan ta till sig kunskapen på olika sätt.”
”Mer exittickets, prova att låta eleverna logga genom att prata in loggboken med funktionen att det skrivs när de pratar. Skapa mer förförståelse inför lektionerna. Flippa vissa moment.”
”Tips jag fick vid gruppfeedbacken med att tydliggöra start och slut av lektionen.”

Vi kunde under dagen ta del av många konkreta planeringar som kommer att innebära att lärare på Jenny Nyströmsskolan på ett bra sätt fortsätter att utveckla det inkluderande perspektivet på undervisningen.

Veckans tips – Quiz i Google formulär

Under sommaren har Google lagt till en ny funktion i Google formulär. Nu kan man låta Google rätta flervalsfrågor och kryssfrågor i sitt formulär. Detta gör det enkelt att skapa till exempel förhör av glosor, möjlighet för eleverna att testa sig själva inom ett område, quiz när eleverna ska lära sig nya begrepp, skapa snabba enkla prov eller varför inte använda Google formulär som exit ticket. Att använda quiz är enkelt och kräver inga tillägg.

Du samlar in svar på samma sätt som vanligt, i ett kalkylark eller genom att titta på sammanfattning av svaren direkt i formuläret. Använder man quiz får man även fram “frågor som ofta missas”, dvs frågor där färre än 50% av eleverna som har svarat rätt. Man får alltså snabb överblick om det är något man skulle behöva gå igenom igen i klassrummet. Man kan använda andra typer av frågor i samma formulär, men än så länge är det bara flervalsfrågor och kryssfrågor som blir självrättande.

En bra funktion i quiz är att man kan skriva in feedback i förväg till de självrättande frågorna. Till exempel skulle man kunna hänvisa eleverna att läsa en sida i boken eller kolla på en hemsida om eleven har misslyckats på frågan.

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 14.43.46

För att välja quiz i Google formulär ska man skapa formulär som vanligt, sedan gå till inställningar i formuläret och välja alternativet “Gör detta till ett quiz”.

Guldtrappan till Kalmarsunds gymnasieförbund

Skärmavbild 2016-06-22 kl. 13.26.002012 gick Kalmarsunds gymnasieförbund in i en rejäl satsning kring Digital kompetens. Sedan dess är det många inom förbundet som på olika sätt bidragit till en mycket gynnsam utveckling gällande pedagogisk utveckling med koppling till digitala verktyg. Det är nu glädjande att konstatera att det arbete som gjorts så här långt har fått ett välförtjänt erkännande. Idag meddelade stiftelsen Datorn i utbildningen att Kalmarsunds gymnasieförbund är en av de huvudmän som tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016. Motiveringen lyder:

Kalmarsunds gymnasieförbund får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016
För ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här.

Ett stort tack till alla som bidragit till att förbundet har fått denna utmärkelse!

Veckans tips – Keep Awake

Vi har tidigare skrivit om Caffeine, ett litet program till Mac som hindrar datorn att somna (dvs gå i viloläge). Detta är speciellt användbart när man som lärare använder datorn kopplad till projektor. Jag har flera gånger fått springa fram till datorn mitt i en presentation innan jag hittade Caffeine.

Skärmavbild 2016-05-23 kl. 13.26.01

Idag är det flera som använder Chromebook i klassrummet. Och det kan vara lika irriterande att datorn somnar mitt i arbete. Detta kan dock förhindras med ett tillägg som heter Keep Awake. Du kan hitta Keep Awake i Chromes webbstore.

solenTillägget har tre inställningar: Solen som betyder att skärmen kommer inte att somna; månen som betyder att systemet kommer att bete sig på samma sätt som det skulle om tillägget inte var installerat; solnedgången som är en medelväg: systemet kommer att undvika att somna (dvs datorns processer är igång), men skärmen kommer fortfarande att stänga. Så om man vill ha sin Chromebook vaken, ska man ha solen framme i tillägget.

Öka elevaktiviteteten med digitala verktyg?

Hur kan man öka elevaktiviteten i en elevgrupp? Detta funderade en lärare kring och så började läraren samarbeta med en IKT-pedagog för att se om de digitala verktygen kunde vara till hjälp.

Vi (läraren och jag, IKT-pedagogen) valde att utgå ifrån Dylan Wiliams tankar och använde ”Handbok i formativ bedömning” som grund. Wiliam talar om fem nyckelstrategier och vi valde ut de två strategier vi tyckte kunde fungera för att öka elevaktiviteten; strategi 2,  att använda tekniker som lockar fram belägg för lärande och kamratrespons (strategi 4).

I strategi två;skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande, användes t.ex. Kahoot för att repetera begrepp. Eftersom läraren lätt kunde avläsa vad olika elever behövde repetera ledde detta till att eleverna hade flera antal rätt andra gången de genomförde samma frågor. Läraren gjorde en avstämning med digitalt verktyg som lockade fram belägg för lärande och samtidigt som det skapade elevaktivitet.

För att skapa diskussion användes två digitala verktyg. Först fick eleverna svara enskilt på en fråga (med hjälp av Kahoot). Detta gav eleverna tid att tänka kring hur de ville svara. Utifrån slumphjulet (Random Picker) valdes sedan någon elev ut, som fick svara muntligt på frågan. Att se till att alla elever först svarade på den ställda frågan passade gruppen väl. Då de slumpvis sedan valdes ut för att muntligt svara på frågan skapades den elevaktivitet som tidigare saknats i gruppen. Läraren kunde se en tydlig skillnad gällande elevaktiviteten och det skapades en lektion som blev intressant och lärorik och som förhoppningsvis i förlängningen, kan öka studieresultatet hos flera av eleverna.

Skärmavbild 2016-05-24 kl. 11.23.23

Eleverna fick även arbeta med kamratrespons, för att stärka lärandet och skapa elevaktivitet. Eleverna fick en kortare skrivuppgift och därefter delades de in i grupper om tre för att kunna ge feedback till varandra. (Som digitalt verktyg användes Googledokument som delades.) Eleverna började med att lyssna på varandras texter (med hjälp av Oribi). För att stötta eleverna i hur de skulle ge respons till varandra fick de tillgång till en mall med frågor och läraren gav exempel på hur mallen skulle användas för att ge effektiv kamratrespons. Då kamratrespons används framhåller Wiliam vikten av att förklara syftet och elevernas ansvar. Läraren var därför tydlig med att berätta om och diskutera kring, hur man som elev kan utvecklas i sitt skrivande genom att ge feedback till någon annan.

Lärarens självskattning (som gjordes både i början och i slutet av projektet) visar att hon oftare låter alla elever svara samtidigt nu än tidigare. Den visar också att hon utvärderar sin undervisning i högre grad än tidigare och att hon har hittat ett sätt att använda kamratrespons på ett effektivt sätt. Det är även så att hon tagit de erfarenheter hon fått när vi tillsammans arbetat vidare in i andra undervisningsgrupper och att tekniken “bäddats in” i hennes praktik.

Trots att arbetssättet varit tidskrävande är både läraren och jag, IKT-pedagogen, nöjda med vårt samarbete. Att vi har träffats regelbundet är något som vi båda anser varit avgörande för att få till ett gott samarbete. Vi har fått med oss värdefulla erfarenheter som vi kan ta med oss i våra fortsatta yrkesroller.

Skärmavbild 2016-03-11 kl. 09.46.35Här kan du läsa mer om våra tankar och vad vi gjort.

 

Veckans tips – Extensity

Skärmavbild 2016-05-10 kl. 08.40.20Extensity är ett enkel men väldigt användbar tillägg i webbläsaren Google Chrome. Extensity hjälper till att få en översikt över alla tillägg man har i sin webbläsare. Den gör det också lätt att aktivera eller avaktivera tilläggen när det behövs. Speciellt bra kan det vara om man till exempel använder Oribi, som har en tendens att vakna till liv utan att man säger till. Detta kan även vara ett bra sätt att ha kontroll över sina tillägg och se ifall oönskade tillägg läggs till i webbläsaren.

Extensity hittar du här.

Veckans tips – Mentimeter

Skärmavbild 2016-05-12 kl. 09.42.43Vi har skrivit om Mentimeter tidigare här på bloggen, men det är värt att påminna om, eftersom verktyget är enkelt men väldigt användbar. Det har även tillkommit flera nya funktioner i Mentimeter, värda att titta på. Mentimeter gör det möjligt att ställa frågor till andra, t ex eleverna i klassrummet där eleverna svarar genom dator, mobil, iPad osv. Svaren kan man se direkt på skärmen. Tidigare kunde man bara ställa flervalsfrågor och se svaren som staplar.

 

Skärmavbild 2016-05-12 kl. 10.21.26Idag kan man förutom flervalsfrågor även ställa andra typer av frågor. Frågor där man ska svara med ett ord, frågor där man kan svara med text (med begränsning på 140 tecken), frågor där man ska svara med en skala (till exempel 1 till 5). Resultat kan man idag se som staplar, men även som ordmoln, som pratbubblor eller textrutor. Du kan välja att dela resultat med eleverna, dvs att eleverna kan öppna och se resultat på sin dator.

Skärmavbild 2016-05-12 kl. 10.05.01För att underlätta har man nu gjort möjligt att snabbt skapa en QR kod för eleverna att scanna in. Det finns flera möjligheter att använda den i klassrummet. Exit-ticket, rösta om olika frågor, snabb utvärdering.

Mentimeter hittar HÄR.

SETT 2016 – Inkludering

Hur skapa en undervisning där alla kan delta? Detta var titeln på Jenny Edvardssons föreläsning på SETT 2016 i Kista.

Skärmavbild 2016-05-09 kl. 20.59.27Jenny Edvardsson menar att inkluderande undervisning är undervisning där alla elever kan delta och vara delaktiga. Det handlar om att det ska finnas stöd för alla redan från början. Undervisningen ska inte handla om att ge något “extra” eller “annorlunda” till de som misslyckats utan att se till att det redan från början finns så mycket stöd så att alla kan lyckas. För att skapa inkluderande undervisning är det viktigt att:

  • arbeta med relationer
  • arbeta i process
  • arbeta med stöd
  • arbeta med dialog och med elevaktiva uppgifter
  • arbeta med formativ bedömning
  • arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt

Att arbeta i process handlar om att som lärare först modellera och visa, sedan låta eleverna arbeta i grupp innan eleven får arbeta på egen hand. Detta gör att eleverna har flera exempel att luta sig tillbaka på då det är dags att producera på egen hand. (Ett upplägg som påminner om cirkelmodellen.)

Ett annat sätt att ge stöd är att använda sig av Inläsningstjänst och Oribi (talsyntes). Edvardsson menar att det är viktigt att detta finns tillgängligt för alla, inte bara vissa elever. Hon arbetar också mycket med stöd i form av mallar.

Något som fungerar i alla olika ämnen är att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt, t.ex. med lässtrategier. Många elever behöver strategier för att kunna ta sig an en text. Att arbeta tillsammans med dessa strategier gör att eleven kan få en struktur för att sakta men säkert ta till sig innehållet i texten.

Några råd att ta med sig från föreläsningen är alltså att ha höga förväntningar och se till att det finns stöd för alla från början. Inkludera alla.