Kategoriarkiv: Flipped classroom

Elevaktiva arbetssätt med digitala verktyg

I samband med fjärr- och distansundervisningen uppstod på många håll diskussioner kring hur eleverna kunde göras mer aktiva i undervisningen. När undervisningen var helt digitalt var det även naturligt att koppla dessa diskussioner till användande av digitala verktyg.

Som IKT-pedagoger har vi funderat vidare kring temat att skapa elevaktiva arbetssätt med digitala verktyg. Vi har även gått vidare med att bygga upp en sajt som ska kunna vara ett stöd och ge inspiration i arbetet med elevaktiva arbetssätt. Du hittar sajten här.

På sajten hittar du olika exempel på hur man som lärare kan arbeta med elevaktiva arbetssätt med förstärkning av digitala verktyg. Du finner en teoretisk bakgrund kring varje område, exempelvis kamratrespons och flippat klassrum. Det finns ett Google Classroom kopplat till sajten med konkreta exempel på arbetsuppgifter. Det finns även möjlighet att du som lärare kan dela med dig av hur du har jobbat med elevaktiva arbetssätt.

Gå in på sajten och dela dina erfarenheter genom att klicka på:

Det finns ett uttalat mål med att ha med fler autentiska exempel och vi hoppas att du vill vara med att bygga vidare på denna site tillsammans med oss. 

Flipped Classroom

En stark våg som sveper över skolsverige i samband med att användande av digitala verktyg ökar är Flipped Classroom. Det flippade klassrummet har som idé att ”vända” på tankarna när det gäller det pedagogiska arbetet. Kortfattat kan det beskrivas som att istället för läraren håller en genomgång i klassen och att sedan eleverna får uppgifter att jobba med hemma förbereder sig eleverna innan lektionen genom att t e x titta på en inspelad genomgång som läraren har lagt ut.

Skärmavbild 2013-04-12 kl. 13.42.37

När det sedan är lektion kan elever tillsammans med lärare utgå ifrån det material som eleverna redan tagit del av. Eller för att citera Daniel Barker ”jag frigör mig själv som resurs i klassrummet”. Att eleverna förbereder sig innan lektion är naturligtvis inga nya tankar, den stora skillnaden är att den digitala teknik förenklar för läraren att använda olika former för sina ”flippar”.

Två lärare som har mycket inspiration att ge är Karin Brånebäck och Daniel Barker
Även i Facebook-gruppen Flippade Klassrummet finns mycket att hämta.

En IKT-pedagogs tankar om Flipped Classroom