Kategoriarkiv: Upphovsrätt

Digitala guldgruvor

DSC_0003Hur ska jag som lärare kunna orientera mig i den djungel av digitala verktyg som finns? Vad kan vara bra att använda i min undervisning? Svåra frågor som många lärare ställer sig i takt med att den digitala utvecklingen snurrar vidare.

Ett sätt kan vara att ta del av erfarenheter som andra lärare delar med sig av. Två lysande exempel som vi kan rekommendera är att läsa böckerna Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen av Christina Löfving och Webben i undervisningen av Patrizia Diaz. Böckerna är rena guldgruvorna för lärare när det gäller användande av digital teknik i undervisningen. De är skrivna på ett sätt som gör dem lättillgängliga. Det är lärarens ”på-golvet-perspektiv” som används, om man nu kan säga det om något som egentligen handlar mest om ”molnet”.

Löfving (även känd som IT-mamman) tar i sin bok ett mycket tydligt avstamp i att det är lärarens förhållningssätt till eleverna som är det mest avgörande för lärandet. Hon framhåller begrepp som glädje, engagemang och stolthet som bärande för elevers utveckling. Hon tar vidare upp forskning kring lärande där bland annat motivation har en framträdande plats.

Diaz ägnar ett helt kapitel åt Google som ett verktyg i undervisningssammanhang. Hon ger en mycket bra bild över vad Google är, samt hur dess verktyg kan användas i det pedagogiska arbetet. Extra intressant är detta för alla skolor, inklusive Kalmarsunds Gymnasieförbund, som valt att använda Google Apps. Med koppling til forskning och olika undersökningar diskuterar även Diaz begreppet digital kompetens ur ett undervisningsperspektiv.

Båda författarna tar upp källkritik och upphovsrätt som är väsentliga frågor att behandla i samband med att de digitala verktygen får en mer framträdande plats i undervisningen. Sociala medier och spel för lärande är andra stora områden som täcks in och där det finns mycket inspiration att hämta för lärare. Båda böckerna är fullmatade med praktiska exempel på hur du som lärare kan använda dig av olika resurser på webben och det görs hela tiden tydliga kopplingar till elevernas lärande.

Har du inte läst böckerna är det bara att gratulera, en av de bästa kompetensutvecklingarna du kan få som lärare ligger framför dig.

Bonus Presskopia

kop-avtalDen 7 mars var Bonus Presskopia på besök på Kalmarsunds Gymnasieförbund. För de som inte vet det, så är Bonus Presskopia en upphovsrättsorganisation som sluter avtal med skolor angående upphovsrätt för fack- och skönlitteratur, läromedel, press, noter och sångtexter samt bilder.

Främst diskuterades det kommande regelverket, som är planerat att komma om ca ett år, då dagens avtal ligger långt ifrån den datoriserade verklighet som Gymnasieförbundet mer och mer blir en del av. Dessa avtal måste ändras och anpassas till de krav och behov som finns idag, inte vara en restprodukt av gårdagens kopiatorsamhälle.

Samtalen vi hade var intressanta och givande där idéer, uppslag, önskningar och verklighet studsade runt och där respektive parts förutsättningar kom fram på ett bra sätt. Hur det kommande avtalet blir vet ingen, men förhoppningsvis är det mycket som ändrats då det krävs för dagens skola. Representanterna från Bonus Presskopia verkade helt inställda på detta och hade verkligen en genuint nyfiken approach till våra samtal.

Vad det gäller dagens avtal så finns det ett antal punkter att belysa. Hur applicerar man till exempel kopieringsavtal för kopiatorer på en digital undervisningssituation? Hur ska en lärare kunna kopiera 15 sidor från nätet? Vad är 15 sidor på nätet?

I Bonus Presskopias material står det: ”Läraren får föra över digitala kopior till eleverna i den egna undervisningsgruppen, t.ex. via e-post, på USB eller på skolans interna nätverk”. Men Google Apps räknas inte som ett internt nätverk, oavsett hur du delar ditt material.  Detta medför att en transparant undervisningssituation där kollegor delar material och samarbetar med olika klasser blir omöjlig. Materialet får enbart delas till den berörda klassen. Bonus presskopias ”interna nätverk” betyder alltså delning mellan en lärare och en klass. Inget annat.

En annan paragraf är att läraren enbart får göra kopior som komplement till ”förlagsutgivna läromedel”. Vilket i klartext betyder att om du inte har några skolböcker så får du inte, under några omständigheter, kopiera någonting. Vilket är en mycket märklig regel. Det är till och med så att du inte får skriva och dela ut ett eget undervisningsmaterial om du inte har ”förlagsutgivna läromedel”. Detta är inte bara ett hinder för en ambitiös lärare utan spärrar av undervisningssituationen från nätverk, näringsliv och verksamheter utanför skolan. Denna regel medför även att ett antal lärares pedagogiska situation och målsättning är olaglig. Vill vi det?

Att skolan skall och vill följa de upphovsrättsregler som finns är en självklarhet men det måste även ges en rimlig chans att en modern och ambitiös pedagog skall kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt utan att utmana, böja och bryta lagar. Vart vi hamnar i detta vet vi alltså om ca ett år. Fortsättning följer alltså.

Bonus Presskopia