Digitala Coacher generation 2

Mot bakgrund av de mycket goda erfarenheterna som vi har att jobba med Digitala Coacher var det inget svårt beslut att inleda en ny rekryteringsomgång för att skapa en andra generation Digitala Coacher. Huvudsakligen inriktades rekryteringen mot årskurs ett, men även elever i årskurs två hade möjligheten att söka. Drygt 40 elever ansökte och blev antagna som ny DC.

Måndag 25 november var det dags för den stora kick-offen för Digitala Coacher generation 2. DC3Detta event gick av stapeln på glasverandan i Kalmarsalen en solig morgon. De nya Digitala Coacherna fick sina uppdrag förtydligade. Att vara DC innebär att kunna bidra med support till i första hand andra elever, att vara ett föredöme när det gäller hanteringen av datorn och att vara idégivare kring digitala verktyg i undervisningen, bland annat.

Representanter från första generationen DC medverkade vid denna uppstart och gav sin bild av DC6vad uppdraget inneburit för deras del. De framhöll att man visst kunde vara ”datanörd” och väldigt tekniskt inriktad som DC, men det var andra egenskaper som de märkt vara viktigare. De talade om vikten av att kunna hjälpa andra och att ha förmågan att kunna stå inför en hel klass och förklara saker. Vidare tog de upp frågan vad det hade givit dem på ett personligt plan att vara Digital Coach, och då pratade de om att självförtroendet växer när man står inför en klass och hjälper andra elever med dator och program. En annan viktig del har varit att lära känna elever som går i andra klasser och på andra skolor.

DC4Under dagen togs även de nya Coacherna upp i den ”digitala gemenskapen”, en övergripande Facebook-grupp för hela Kalmarsunds Gymnasieförbund och en grupp för varje enskild skola. Det är i dessa grupper den kontinuerliga kommunikationen hålls.

Förmiddagen avslutades med att de ”gamla” Digitala Coacherna höll i en lära-känna-övning som var mycket uppskattad och skapade en god stämning innan den avslutande gemensamma lunchen.

Nästa steg är att arbetet kommer att gå vidare tillsammans med IKT-pedagogerna på de olika skolorna.

Kick-offen fick viss uppmärksamhet i media och det kan du ta del på följande länkar:
P4 Kalmar
Smålandsnytt
Barometern

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *