#afkRektor15 – Tema Likvärdighet

Skrivet av Mariette Andersson, rektor Jenny Nyströmsskolan Jag har för andra gången haft förmånen att få vara med på Skolsmedjans arrangemang. Denna gång var det AFKRektor, platsen var Malmö och temat var Likvärdighet. Precis som skolsmedjans representanter säger betyder inte likvärdighet lika utan likvärdighet är att vi i skolan ska ge alla chansen att utvecklas […]

#afkrektor15 – Jobba smart

På en av föreläsningar på #afkrektor15 i Malmö har Helena Kvarnsell (@Helenakvarnsell på Twitter) berättat om vilka metoder och verktyg hon använder för att “vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig”. Att ”låta eleven göra jobbet”. Många bra och smarta idéer och tankar. Det Helena förmedlade handlade om läraren och eleverna. Men under hennes […]

#afkRektor15 – Det var väl inget nytt

Skolsmedjan hade satt den likvärdiga skolan i fokus för detta arrangemang. Att skapa en likvärdig skola är ett projekt som inte så lätt låter sig fångas. För mig betyder inte en likvärdig skola att alla skola är likadana utan att alla skola är bra skolor för alla elever. Alltså blir målet att skapa bra skolor […]

Vår historia

Det senaste året har Kalmarsunds Gymnasieförbund tagit stora kliv in i framtiden med projektet Digital Kompetens. Nedan har vi listat de viktigaste och övergripande händelserna i det utvecklingsarbete som bedrivits men till detta kommer även timmar av diskussioner, möten, utbildningsinsatser, planering, frustration och glädje. Vissa av punkterna nedan är klickbara för mer detaljerad information. Oktober […]