Inte bara en dator

I samband med satsningen Digital Kompetens driver naturvetenskapliga programlaget på Jenny Nyströmsskolan utvecklingsarbetet Inte bara en dator. Som benämningen pekar på handlar det om att se en djupare användning av digitala verktyg i undervisningen, det räcker inte med att bara dela ut datorer till lärare och elever.
Programlaget har ett antal delar som de rent konkret vill utveckla, bland annat:

 • Öka pedagogisk samsyn och utveckla ämnesövergripande arbetssätt
 • Utveckla former för formativ bedömning.
 • Utveckla elevers förmåga till informationshantering.
 • Utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen.

För att hämta idéer och inspiration besöktes Globala gymnasiet i Stockholm. Denna gymnasieskola har en tydligt uttalad profil med miljöfrågor och hållbar utveckling.  Hela skolans arbetssätt genomsyras av projektinrikting. Under läsåret arbetar lärare och elever i fyra större projekt, olika ämnen bidrar olika mycket i dessa projekt. Stora delar av organisationen ägs av respektive arbetslag, exempelvis schemaläggningen. Schemat för lärare och elever är flexibelt, det är innehållet som ska styra schemat och inte tvärtom. Elever jobbar i grupp under projekttiden, men det finns alltid en individuell examinationsform. Processhandling i grupperna blir en mycket viktig komponent i det pedagogiska arbetet. Gruppen måste fungera på ett bra sätt för att den ska kunna vara basen för elevernas lärande. Elever som vi pratade med uttryckte att det går lättara att lära i grupp, man kommer snabbare till en     analysnivå och man kan bearbeta information inom gruppen.

DSC_0070beskuren kopia

Projekt ”Mönsterstäder eller monsterstäder” i delat Google dokument.

Genom ett mycket nära samarbete i arbetslaget sprids även den digitala kompetensen bland lärare på ett naturlig sätt.

Ett av de absolut viktigaste digitala verktygen för lärare och elever är att använda delade dokument i Google. Här sker mycket av den formativa bedömningen och eleverna använder det i sina projektarbeten.

Det var en nöjd delegation från Kalmar som under eftermiddagen satt sig ner för att sammanfatta vilka tankar besöket väckt. Ett litet axplock: ”Det är så mycket som är möjligt, nu gäller det bara att bestämma sig”. ”Verklighetsförankringen och att skapa en arbetssituation som påminner om arbetslivet förbereder eleverna på ett bra sätt”. ”Samarbetet mellan lärare så viktigt för utveckling”. ”Bra att kunna se alternativa sätt att organisera undervisningen”. ”Större flexibilitet när arbetslaget kan äga mer av planeringen”.

Ur ett IKT-perspektiv kan man dra slutsatsen – Ska vi utnyttja de digitala verktygen fullt ut ropar det efter ett mer ämnesövergripande arbetssätt.

3 reaktion på “Inte bara en dator

 1. Eva Nina Hammarskjöld Telander

  Det låter som ett vettigt och inspirerande arbetssätt. Inte minst att eleverna arbetar i grupp men skriver prov individuellt. Att samarbete vi lärare låter också väldigt givande och lärande.

  Svara
 2. Jesper Hammarström

  Ett fantastiskt bevis på ett entreprenöriellt förhållningssätt och pedagogik. Jag undrar om det var någon skolledare/planerare/schemaläggare med på resan från Jenny eller förbundet? Det borde ju definitivt ligga i deras intresse att se hur det kan fungera om man har en gemensam vision.

  Bra initiativ av natur på Jenny! Hoppas ni kan utveckla er verksamhet i riktning mot ovan beskrivet och att det kanske sprider sig till övriga skolor i förbundet!

  Pepp!

  Svara
  1. Jörgen Florheden Inläggsförfattare

   Skolledare var med på besöket och det är en viktig del eftersom mycket av det pedagogiska tänket måste förankras i lösningar på organisationsnivå.

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *