Ett pedagogiskt helhetstänk

Skrivet av Jörgen Florheden

Första spårvalet för min del var “Att leda utan att chefa” och i detta ingick ett studiebesök på Bohunt School. Bohunt är en kommunal skola som hade ganska dåliga elevresultat för fem-sex år sedan, men har nu vänt detta till att vara en av Englands bästa skolor.

Det som mest slår mig under detta besök är vilken enorm kraft som finns när det finns pedagogiska tankar som får fullt utslag i verksamheten.

Vi fick förmånen att bli guidade i mindre grupper av elever i årskurs 7 (elva år gamla) och de visadeDSC_0355 en otrolig stolthet över sin skola. I samtal med eleverna framträdde en tydlig bild av att alla lärare har viss gemensam grund i sin undervisning. De jobbar mycket med kontinuerlig feedback till eleverna som hela tiden känner sig sedda av läraren. Lärarna lär eleverna att utvärdera sitt eget arbete.

DSC_0378

Bohunt är en skola som i första läget har satt fokus på att förändra sin undervisning för att vända sina resultat. För att få ett annat resultat krävs det att man göra något annorlunda, har för deras del varit en grundläggande tanke. I detta arbete har det varit viktigt att ändra lärares ”mind-set”. Höga förväntningar var ett av de begrepp som de arbetat med mycket, och något som vi i samtal med elever kan höra dem ge uttryck för.

Lärare har på många sätt förstärkt sin pedagogik genom användande av digitala verktyg, men de är inte någon en till en skola. Däremot säger man att det kommer att genomföras inom ett år. Skolan har nu nått den punkt där man känner att relationer, pedagog är på plats och nu kan man fortsätta utvecklingen med digitala verktyg.

En intressant del i utvecklande av undervisningen och att skapa kollegialt lärande var att skolan har ett ”mönsterklassrum”. Denna sal är mycket moderna och flexibelt utrustad. Det finns två kriterier för att lärare ska kunna få undervisa i denna sal. För det första ska de använda sig av ”challange based learning”. För det andra ska de välkomna besök från andra lärare att ta del av deras undervisning och reflektera tillsammans med dem. För mig är detta en spännande tanke att ta med sig i det arbete som påbörjats och som kommer att utvecklas inom förbundet när det gäller skapande av nya lärmiljöer. För att få bästa utfall när vi skapar våra ”mönsterklassrum” kan det vore en god idé att ta med tankarna från Bohunt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *