Undervisning med digital förstärkning

ska%cc%88rmavbild-2016-10-03-kl-15-05-57För andra året anordnades kompetensutvecklingen Undervisning med digital förstärkning inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Om du vill läsa om förra läsårets kompetensutveckling kan du gör det  HÄR och HÄR. Vi startade upp dagen, 29 september, med en gemensam samling där utgångspunkterna och upplägget för Undervisning med digital förstärkning presenterades. Den digitala agendan för Kalmarsunds gymnasieförbund är en självklar bas i planerande av kompetensutveckling för olika roller inom förbundet. Den uttrycker förväntansbilder och inriktning på kpt. Vi har i planeringen utgått från de fyra nyckelorden: Anpassat, kollegialt. hållbart och undervisningsnära.

img_2283

Två av inpiratörerna, Lars och Emelie – Lärare och bibliotekarie i samverkan.

Efter förra årets feedback  har vi gjort justeringar i upplägget. I år var det möjligt att gå på tre stycken inspirationspass innan man valde vilket område man ville ansluta sig till och jobba vidare med. Detta möjliggjorde även för våra inspiratörer att kunna gå på ett inspirationspass, vilket har varit ett önskemål från dem. Vilka inspirationspass som erbjöds kan du se HÄR, alla dessa pass hölls av personer verksamma i Kalmarsunds gymnasieförbund, så vi har förmånen att kunna använda egna kompetenta inspiratörer. Vi har byggt en tydligare digital struktur, än förra året, där alla grupper har tilldelats ett Google Classroom som gemensam yta för utbyte och samverkan.

Då inspiratörerna planerade sina pass fick de utgå ifrån en gemensam bild av didaktiska fenomen, digitala fenomen och digitala lärmiljöer, sedan gjorde därifrån kopplingar till sina egna inspirationspass.

img_2289

Anders Holmgren. Formativt ledarskap.

Efter inspirationspass och att lärare valt vilken grupp man villa jobba vidare med fortsatte eftermiddagen med reflektion och samarbete kring den praktiska undervisningen i olika grupper. Du kan se upplägget för dagen HÄR.

Rektorer inom Kalmarsunds gymnasieförbund deltog under förmiddagen på de olika inspirationspassen och gick sedan vidare till utbildning kring formativt ledarskap. Anders Holmgren la grunden för det arbete med rektorer som kommer att löpa parallellt med lärares kompetensutveckling under året. Vi talar mycket om det formativa arbetssättet för lärare och då blir det väldigt intressant att se hur detta kan omsättas i ett ledningsperspektiv.

Den samlade utvärderingen av dagen är väldigt positiv. Det uttrycks att dagens upplägg och mål var tydligt beskrivet. Det vi tar med oss är att en del säger att eftermiddagens arbete kunde varit tydligare beskrivet.

Från dagen tar lärare med sig konkreta saker till sin undervisning:
Att jag måste undervisa i lässtrategier och vägleda eleverna genom texter för att de ska förstå vad de läser.
Jag fick upp ögonen för att filma mer i min undervisning för att synliggöra lärandeprocessen.”  ”Början till en gedigen planering av ett ämnesgemensamt projekt som kommer att genomföras under hösten. Under projektets gång kommer vi tillsammans diskutera flera väsentlig aspekter såsom planering, koppling till värdegrund/ämnesplan/betygskriterier, genomförande, användande IKT samt bedömning.”
Den kollegiala aspekten framhålls av flera lärare:
Jag tycker att inspirationspassen har varit bra och intressanta. Upplägget med att lära av varandra är toppen!” ”Jag är glad att fler är intresserade av samma sak som jag, utvecklande att få jobba vidare med detta tillsammans.” ”Diskussionerna i fördjupningsgruppen. Vi var en liten grupp (6 st) så vi kunde verkligen gå mer in på djupet (våra individuella tankar, funderingar och idéer)”

Som IKT-pedagoger kommer vi nu att djupdyka i utvärderingen, skapa aktiviteter i Google Classroom och se till att få en bra uppföljning 15 mars och 10 maj av Undervisning med digital förstärkning. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *