Veckans tips – tillägg i Google formulär

Google formulär används vid många olika tillfällen: snabba utvärderingar, prov genom quiz, enkäter, lektionsförhör, exit-ticket och mycket mer. Jag har idag mer än ett par hundra Google formulär i min drive. Ofta är det samma frågor jag vill ställa i flera formulär. Något jag har saknat är möjligheten att kopiera en fråga från ett formulär för […]

Veckans tips – Quiz i Google formulär

Under sommaren har Google lagt till en ny funktion i Google formulär. Nu kan man låta Google rätta flervalsfrågor och kryssfrågor i sitt formulär. Detta gör det enkelt att skapa till exempel förhör av glosor, möjlighet för eleverna att testa sig själva inom ett område, quiz när eleverna ska lära sig nya begrepp, skapa snabba enkla […]

Tidsbesparing: Kursutvärdering med Google formulär

Ett verktyg är som bäst när det kan göra samma jobba som ett annat verktyg, fast snabbare och bättre. En dator tillsammans med Google formulär kan bli ett väldigt bra verktyg för att göra kursutvärderingar snabbt, smidigt och med lättöverskådliga resultat. Om du inte vill börja från ruta ett kan du utgå från eller kopiera […]

Veckans tips – Google Classroom och formulär

När man jobbar i Google Classroom är det lätt att kombinera olika appar och tillägg som finns i GAFE. Att använda Google formulär som uppgift i Classroom gör det möjligt att göra t ex utvärderingar. Varför inte använda det som exit-ticket för att snabbt i slutet på lektionen samla in elevernas svar? Fördelen att göra […]

Instruktionsfilmer – Google

Instruktionsfilmer om Google Skapa och dela Google dokument Skapa och använda Google formulär Spellista för nya Google sites Tillägg i Google Dokument Google Classroom – spellista Skapa självrättande quiz i formulär

Veckans tips – form limiter

Google formulär används vid många olika tillfällen: snabba utvärderingar, prov genom quiz, enkäter, lektionsförhör, exit-ticket och mycket mer. Vi har skrivit om Google formulär tidigare på bloggen och du kan läsa dessa inlägg HÄR. Nu har jag hittat ett nytt tillägg i Google formulär, där man kan ställa in olika villkor för formuläret. Till exempel […]

Feedback

Feedback, respons, återkoppling. Att ge feedback som för lärande framåt är en av fem nyckelstrategier som Dylan Wiliam talar om när det gäller formativt lärande. Feedback fungerar formativt om eleverna använder den information de får tillbaka för att förbättra sina prestationer. Hemligheten med effektiv feedback är att det inte räcker med att säga vad som […]

Veckans tips – Flubaroo

Många gånger har jag fått frågan från lärare om att göra självrättande prov i Google. Användningsområden är flera: snabbt förhör av t ex glosor, möjlighet för eleverna att testa sig själva inom ett område, hjälp när eleverna ska lära sig nya begrepp, snabba enkla prov eller varför inte exit ticket. Flubaroo är ett tillägg i […]

Veckans tips – Kahoot

Jag har ibland varit med om att i slutet på en lång lektion börjar eleverna tappa fokus. Vilket är synd, det är just då man gärna vill utvärdera lektionen för att se om eleverna har fått med sig det de skulle från lektions innehållet. Vid lektionsstart vill man kanske kolla vilken förståelse eleverna har fått […]

Att följa lärande

Till dig som är verksam lärare kan jag starkt rekommendera boken ”Att följa lärande” av Dylan Wiliam. Boken är skriven utifrån en amerikansk kontext, men det är inga svårigheter att omsätta tankarna till svensk skola. Du får en mycket tydlig bild av varför formativ bedömning kan ha en stark påverkan på de resultat som eleverna […]

En temperaturmätare – Digitala verktyg

Samtidigt som vi analyserade svaren från enkäten Digital Kompetens bland lärare ville vi snabbt göra en spegling av elevers svar på några av frågorna. Beslut fattades att använda Google fomulär som verktyg att snabbt och smidigt få en bild baserad på elevers svar. Google formulär är ett effektivt sätt att skapa undersökningar och få en bra sammanställning […]

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmerna är uppdelade i flera kategorier. Fler filmer kommer att läggas ut. Instruktionsfilmer om Google   Skapa och dela Google dokument Skapa och använda Google formulär Spellista för nya Google sites Tillägg i Google Dokument Google Classroom – spellista Skapa självrättande quiz i formulär Instruktionsfilmer mail Maila till grupper i ksgyf Instruktionsfilmer övrigt Lösning för […]

IKT-katalogen

Syftet med IKT-katalogen är att fortsätta att stärka den digitala kompetensen i Kalmarsunds gymnasieförbund. IKT-katalogen innehåller två huvuddelar, Digitala verktyg och Pedagogik. Kontakta någon av oss IKT-pedagoger om du enskilt eller tillsammans med kollegor är intresserad av att genomföra en workshop eller diskutera hur digitala verktyg kan fungera för att förstärka undervisningen. För att se […]