Specialpedagogiskt perspektiv

Som en uppstart av ett nytt läsår fortsatte IKT-pedagogernas processledning med LIN Education Stefan F och LINgenom två intensiva dagar i Göteborg. Som en del under dessa dagar var Stefan Fornestedt från Ängsdals skolan  engagerad för att prata om det specialpedagogiska perspektivet i undervisningen.
Den viktiga delen som stod i fokus var hur vi kan omfamna alla elever i lärsituationen. Några av de väsentliga delarna i en sådan undervisning är att skapa en varierad undervisning som ger en ökad bredd för alla elever att lyckas. Vidare är det viktigt att jobba med synliggörandet av elevernas lärande. Att skapa lärmiljöer där eleverna kan lära av varandra. Motivationen är en grundläggande faktor för hur eleverna kommer att lyckas. Vi berörde även frågan hur man skapar en lärande organisation, där det är naturligt att de erfarenheter som lärare har från undervisningen delas med andra.

I allt det ovan sagda kan datorer i undervisningen spela en viktig roll. Exempelvis är det lättare i en en-till-en-situation att skapa en större variation och att ge eleverna fler möjligheter att lyckas. Det kan handla om att få tillgång till inläst material på ett smidigt sätt eller att kunna redovisa sina kunskaper på annat sätt än genom textproduktion. Rätt använd har även datorn möjligheter att verka som motivationshöjare vid elevernas inlärning.

Vad vi framför allt tar med oss från de här dagarna är att vi vill verka för att det blir mer generellt att lärare inom vår verksamhet använder sig av ett specialpedagogiskt perspektiv vid planering av undervisningen. Vi är övertygade om att detta skulle vara till gagn för alla våra elever. Det specialpedagogiska perspektivet skulle kunna fungera som en hävstång i undervisningen och i förlängningen leda till vårt övergripande mål – ökad måluppfyllelse för alla elever.

Detta är en av de processer som vi IKT-pedagoger kommer att fokusera på under läsåret. Att tillsammans med speciallärare och specialpedagoger arbeta fram konkreta strategier för en undervisning som tar sin utgångspunkt i ett specialpedagogiskt perspektiv och att förankra det hos lärare inom Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *