Reflektioner från BETT

Av Christina Svensson

När jag så här i efterhand ska utvärdera vad jag mest har stannat upp inför och noterat är det förändrade förhållningssättet till hur man som lärare och även elev förmedlar kunskap och hur man tar den till sig och gör den till sin. Mannen med de underbara polisongerna – Sugat Mitra – sade så här: -”If you ask them to cook a curry, you don’t want them to do a pie.” Förmedla tydliga instruktioner, vart ska vi? Vad är syftet? Vad ska ni få lära er?.

Carl Heath var inne på samma linje: Han talade om den ilerativa designprocessen vilken består20160122_102855 av hållpunkterna definiera – utveckla – testa – uppleva – förstå. Vad talarna framförde både på Truman Brewery och på torsdagens besök på Apple var det att våga testa och kanske misslyckas. Det är inget fel i det, man gör en erfarenhet då också och kan ta sig an uppgiften eller problemet från ett annat håll. Det är nog viktigt att man vågar bjuda på sig själv och berätta att det är inte alltid det går som man tänkt sig. En dansk rektor talade om det på pass 7 på Apple; då ur vuxenelevers horisont. Vikten av att få prova sig fram, jobba kollaborativt och hur viktig lärmiljön är. Testa, prova! Don’t try – Do!

Transformering av klassrummen fångade också mitt intresse. Dela upp klassrummen, tillskapa olika ytor och utrymmen för eleverna där de enskilt eller med fördel i olika konstellationer kan ta sig an uppgifter. Eleverna hjälper varandra och jobbar enligt det perspektiv Sugat Mitra talade om: SOLE self organized learning environments. Ge eleverna en fråga eller uppgift som ska lösas, avsätt en viss tidsrymd att lösa denna. Eleverna får själva bestämma hur de ska gå till väga med upplägg, inbördes konfererande och problemlösning. Det är viktigt att stimulera lärandet och att låta det ta alternativa och nya vägar. Risken är annars att det blir stelt och vi alla i klassrummet är rädda för att misslyckas. En innovativ och trygg lärmiljö både rent fysiskt och naturligtvis på det känslomässiga planet förstärker detta. Phil Avery från Bohunt Education Trust punktade på att vi lärare ska släppa in spontaniteten och inkludera eleverna i läroprocessen, tänka differentierat, ha en känsla för vad eleverna är och behöver. Hur resonerar de? Dags att hem och praktisera och förmedla kunskaperna om lärande, våga prova nya grepp, utmana och ändå vara förutsägbar i grunden vilket ger struktur och trygghet för eleverna så att de vågar fånga möjligheterna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *