Inspirerande lärmiljö!

Skrivet av Martin Edman

Torsdagens stora händelse innehöll ett studiebesök på New Line Learning Academy – en skola i Kent som länge fokuserat på innovativa lärmiljöer. Vid ankomsten till skolan bjuds delegationen på kaffe innan representanter från skolledningen redogör för skolans syn på innovativa lärmiljöer. Det framgår tydligt att skolan har en kreativ och flexibel syn på hur inlärning ska ske för att kunna nå ut till samtliga elever. Pedagogiken är även ”kryddad” med disciplin för att tydliggöra strukturen och innehållet för eleverna och lärarna.

imageSkolan är uppbyggd kring en kreativ lärmiljö med flexibla möbleringsmöjligheter, vilket möjliggör intergrering och gränsöverskridande samarbeten. En lokal gav till exempel möjlighet för tre lärare att bedriva undervisning för tre olika klasser samtidigt (se bild).

Möbleringen i skolan är anpassad utefter elevernas kunskapsnivåer. Elever med hög måluppfyllelse gavs möjlighet till större frihet med ansvar och mer ”coachande” undervisning. Läraren drev klassen framåt likt en tränare som coachar sitt lag från sidlinjen.

Elever med låg måluppfyllelse undervisades i en mer avskild miljö, där läraren satt med eleverna för att kunna bidra med direkt handledning.

Oavsett nivå på eleverna så genomsyrades undervisningen av en ömsesidig respekt. Det var tydliga regler som lätt kan tolkas till hård disciplin men det medföljde att rollerna blev tydliga mellan lärare och elever. Studiemiljön blev harmonisk och professionell.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *