Inkludering med digital förstärkning – Jenny Nyströmsskolan

En av läsårets inledande kompetetensutvecklingsdagar, 16 augusti, på Jenny Nyströmsskolan handlade om inkludering med digital förstärkning. Inledningsvis håll IKT-pedagoger i en genomgång som berörde frågorna vad inkludering är och varför vi ska arbeta inkluderande samt hur vi kan förstärka detta arbete med digitala verktyg. Bland annat togs det upp hur ett specialpedagogiskt perspektiv kan fungera som en hävstång när det gäller resultat för samtliga elever. Ett antal digitala verktyg presenterades i samband med inledning som lärare konkret fick använda sig av. Vi aktualiserade även sidan Digital resurser inom ksgyf, där verktyg som alla elever har tillgång till finns listade. Kopplat till alla verktyg finns det instruktionsfilmer för att underlätta användandet.
Skärmavbild 2016-08-29 kl. 10.07.25

Lärare fick under dagen möjlighet att jobba enskilt eller i grupp kring en planering som de ska genomföra under kommande termin. I detta sammanhang tog de med det specialpedagogiska perspektivet för att kunna göra ett inkluderande upplägg för sina elever. När planeringarna var klara möttes lärare i grupper som gav och tog emot feedback på sina planeringar.

Några röster från dagen om vad lärare tar med sig till sin undervisning:
”Att tänka på att ha allt material tillgängligt för alla elever, film, presentationer, ljudfiler, så att man kan ta till sig kunskapen på olika sätt.”
”Mer exittickets, prova att låta eleverna logga genom att prata in loggboken med funktionen att det skrivs när de pratar. Skapa mer förförståelse inför lektionerna. Flippa vissa moment.”
”Tips jag fick vid gruppfeedbacken med att tydliggöra start och slut av lektionen.”

Vi kunde under dagen ta del av många konkreta planeringar som kommer att innebära att lärare på Jenny Nyströmsskolan på ett bra sätt fortsätter att utveckla det inkluderande perspektivet på undervisningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *