Kategoriarkiv: elevdemokrati

Digitala Coacher möter Digitala Coacher

Skärmavbild 2017-04-24 kl. 15.10.05I april 2016 hade våra Digitala Coacher en Hangout med intresserade Digitala Coacher i Karlskrona. Nu, nästan på dagen ett år efter denna digitala uppstart, var det dags att träffas på plats i Karlskrona.

Krösatåget rullade in på centralen i Karlskrona och på plats fanns en delegation av DC från Karlskronas gymnasieskolor. En kort promenad tog oss till af Chapmangymnasiet där vi installerade oss i en härligt rymlig sal. Första programpunkten var att Digitala Coacher delade med sig av olika erfarenheter. Sofia från Karlskrona berättade för oss hur hon tillsammans med klasskamrater jobbat med att göra podcast i undervisningen genom att använda Creaza. Filip och Wasin visade hur de har jobbat med speldesign och vi hade en intressant diskussion om programmering i skolan. Molly och Oliver berättade om DC 3.0 som går att läsa mer om här på bloggen. Alla eleverna som var närvarande kunde definitivt tänka sig att pröva denna variant att bidra med feedback till lärare för utveckling av undervisningen. Moa (Kalmar) berättade om sina erfarenheter av att ha varit med att dela ut datorer till årskurs ett och att hålla i en uppstartsutbildning. Något som DC i Karlskrona siktar på att göra till hösten.

Dagens stora uppgift för DC var att i blandade grupper skapa filmer som skulle innehålla tips till lärare hur de kan använda digitala verktyg i undervisningen. Med liv och lust kastade sig ungdomarna över denna uppgift och efter lunch kunde vi njuta av en filmfestival i miniatyr där de presenterade sina resultat.

DSC_0796

Det fanns i elevernas filmer mängder av frågor att fånga upp som vi säkert hade kunnat ägna ytterligare en dag åt att diskutera. Vi pratade om att som lärare våga pröva, att kunna frigöra undervisning från tid och rum, och kunna erbjuda olika sätt för inlärning och redovisning, att kunna använda digitala verktyg kompensatoriskt och som sagt vi hade kunnat fortsätta länga med detta. Nedan kan du se ett smakprov på en film med tips från Digital Coacher.

Avslutningsvis svarade vi samstämmigt ja på sista frågan i utvärderingen ”Ska vi göra om det här igen?”. Så väl mött i Kalmar under nästa termin, något som vi redan ser fram emot.

 

 

 

 

 

Nya Digitala Coacher

IMG_0920
Det är fredag eftermiddagen och vi sitter i Kalmarsalens glasveranda och utanför ser vi ett soldränkt Kalmarsund. Vi har precis avslutat vår gemensamma lunch och från scenen ljuder tonerna från ”Heart Like Yours”. Det är vår Digitala Coach Molly som underhåller tillsammans med syster My.

Ja det är kick-off för drygt 50 nya Digitala Coacher inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Dessa elevrepresentanter har betytt väldigt mycket när det gäller vår utveckling av digitaliseringen inom förbundet. De är naturliga deltagare när nya elever börjar i samband med skolstart och hjälper till med den ”digitala inskolningen”. De gör även ett bra arbete ”under ytan”, de hjälper och stöttar elever och lärare direkt i undervisningen. Detta kan de göra p g a de extra kunskaper de skaffar sig vid olika utbildningstillfällen. Vidare har de varit en viktig del vad det gäller att föra pedagogiska diskussioner som vi som IKT-pedagoger sedan kan bära vidare ut i verksamheten.

De nya Digitala Coachernas invigdes i uppdraget som bland annat handlar om att vara ett föredöme, kunna hålla i utbildningar och bidra med support. Tillställningen kryddades även med tävlingar där digitala kunskaper testades och en uppskattad lära-känna-övning.

Redan på tisdagen hölls den första utbildningen för våra nya DC då vi grundligt gick igenom funktioner på Mac-datorn och lite andra digitala verktyg.

Digitala Coacher 2.0 – elevers inflytande

Enligt läroplan för gymnasieskolan ska “eleverna ges inflytande över utbildningen” och “läraren ska

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande,
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen,
 • uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,
 • låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och
 •  tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.“

Som IKT-pedagoger saknar vi den direkta möjligheten att samtala med eleverna, att få möjlighet att lyssna på deras tankar och idéer. Digitala Coacher ger oss den möjligheten. Vill du läsa mer om vilka Digitala Coacherna är kan du göra det här. Vi skickade ut en inbjudan till DC där den enda information de fick var “Nu ska vi ta Digitala Coacher till nya nivåer. Dags att kicka igång DC 2.0. Du är nu speciellt inbjuden till att delta i en tankesmedja där vi ska skapa framtidens skola.” Vi fick ett gäng med intresserade elever och träffades några gånger för att prata pedagogik.

Den fråga vi ville ha svar på från eleverna var “Hur ser bra undervisning ut?”. För att få eleverna att tänka lite mer pedagogiskt gick vi först igenom vilka didaktiska fenomen vill vi se i klassrummet och varför. Som IKT-pedagoger var vi självklart även intresserade av att veta hur eleverna tycker att man kan digitalt förstärka de didaktiska fenomenen med datorerna eller andra digitala verktyg. Eleverna kastade sig över frågan och vi fick många bra idéer från dem.

Elevernas tankar samlade vi i en padlet, och när vi efteråt tittade på den kunde vi konstatera att det eleverna tycker är bra undervisning går hand i hand med det formativa arbetssättet (vi skrev om det formativa arbetssättet tidigare på bloggen i bl a det här inlägget). Utifrån vad eleverna tycker fungerar som bra undervisning för dem, måste vi som pedagoger acceptera att det formativa arbetssätten är bra inte bara för att forskning visar det, utan även för att eleverna säger det.

Skärmavbild 2015-04-30 kl. 08.13.49

Att låta eleverna påverka behöver inte vara mer komplicerat än så: ställ frågan, låt dem berätta och samla svaren. Padlet, popplet, mindmap, ordmoln, det finns flera sätt att samla svaren. Glöm inte bort att visa dem att deras svar är viktiga. Jag hoppas att vi får fler tillfällen att träffa eleverna och diskutera pedagogik, för att det är så givande.

Digitala Coacher tycker till om året som gått och elevenkäten

dc
Vi satte oss ner med några av våra Digitala Coacher(DC) för att diskutera året som gått. Vad ansåg dom vara bra, respektive mindre bra, och vad var deras reflektion över elevenkäten?
Positivt
 • Uppstarten på Guldfågeln Arena med en inspirerande Micke Gunnarsson.
 • Att eleverna anser att de lärt sig mycket som Digitala Coacher, tekniskt och pedagogiskt.
 • De ansåg att kontinuerligt arbete och träffar med IKT-pedagog är viktigt.
 • Lärare som är positiva till att DC kan hjälpa dem med det tekniska.
Kan bli bättre/önskemål:
 • Flera stora träffar, typ uppstarten på Guldfågeln Arena önskas. Tex ett möte där alla DC får redovisa för varandra hur de jobbar, tankar och idéer. Framtida pedagogik och hur skolan skulle kunna utvecklas i övrigt skulle också vara intressant.
 • Mer inspiration genom mässor och föreläsningar.
 • Dreamhack är ett stort önskemål.
Vi tog även och diskuterade svaren från elevenkäten.
 • Några hade svarat att det var negativt med datorerna då det var för lätt att göra annat än studierna, så som spel, sociala medier, film osv. Detta höll inte de digitala coacherna med om, då de ansåg att det inte är skolans ansvar om eleverna väljer att använda sina datorer till annat. De tyckte att om man går i gymnasiet så får man faktiskt ta ansvar för sin egen skolgång.
 • De tyckte att den digitala satsningen var bra och att de nu hade en bättre skolgång.
 • De har sett en förändring i pedagogik hos en del lärare men samtidigt behöver många lärare lära sig mer.
 • De saknar en del fysiska böcker, främst matte och svenska. Detta då de ansåg att det var sämre med digitala läroböcker. Jobbigare att läsa, mycket strul från förlagen och ogenomtänkta digitala gränssnitt var en del av orsaken.
 • De anser att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel men att den inte alltid ersätter böcker utan är ett bra arbetsredskap på många andra sätt. Sökning, kreativt arbete, flexibilitet och kommunikation såg de som datorns främsta fördelar.
 • Några av eleverna gick praktiska utbildningar och de såg ett problem i att de inte fick ha datorn med sig i kök, verkstäder och liknande på grund av arbetsmiljön och skaderisken. De skulle då vilja kunna skriva ut för att kunna ta med sig ritningar och recept, något som de idag inte kan göra. Vad det gällde teoretiska ämnen så såg de inga hinder alls i att de inte har tillgång till skrivare.