Etikettarkiv: lits2013

Podcast i skolan

En unconference på LITS2013 som vi kunde ta del av handlade om podcast. Podcast betyder att man spelar in ett program och delar det på Internet. Podcast liknar ofta ett radioprogram, med musik och snack men det är du som bestämmer vad du fyller det med. Om man använder ett program, som t ex GarageBand, finns möjlighet att lägga in bilder också.

Att jobba med podcast i skolan kan ske på olika sätt. Att eleverna skriver egna berättelser är något man brukar göra på språklektioner. Med podcast kan eleverna spela in ljudböcker med sina berättelser och dela dem med andra. Möjlighet till att använda olika ljudeffekter kan göra berättelsen mer levande. Om man skriver på annat språk än svenska, jobbar man med det skrivna ordet samtidigt som man tränar på uttalet. För SFI-elever kan detta vara ett sätt att träna svenska.

Om man jobbar med ett större projekt i t ex samhällskunskap, så kan man använda podcast för att göra intervjuer med personer utanför skolvärlden för att får eleverna att jobba ute i verkligheten. Det finns flera appar vilka gör det möjligt att spela in podcast enkelt med en mobiltelefon eller iPad. En av dessa appar är Spreaker.

Även vanliga muntliga redovisningar kan med fördel göras som podcast. Man kan låta eleverna lyssna på varandra och lämna feedback. Feedback kan också göras som podcast. Varför inte se det i ett längre perspektiv – låt eleverna från de kommande årskullarna jobba vidare med samma tema och samla podcasten som en lärarresurs. Kanske ett samarbete med en annan skola, från Sverige eller annanstans i världen?

Som lärare kan man göra podcast från sina genomgångar, att spela in ljud kan ibland vara lättare. Tänk att kunna lyssna igen på den spännande diskussionen man hade med sina elever, och dela den med andra.

Skolsnack (http://www.skolsnack.se/) sänder podcast med skola som tema och rekommenderar soundcloud för att dela podcast med eleverna. Soundcloud är en gratistjänst där man kan dela podcasts och musik, och man kan enkelt logga in med sin Google konto. Soundcloud hittar du på soundcloud.com. Att lägga ut sina program på en hemsida är också ett alternativ, då ger man mer möjlighet för lyssnare att lämna feedback i form av kommentarer eller liknande. iTunes är också ett sätt att dela podcast med andra.

podcast2För att få en mer professionell känsla vid inspelningen rekommenderar skolsnack ett par mindre investeringar, nämligen mikrofoner med puffskydd och ett rum med draperier för att förhöja radiokänslan. Man får också tänka på att inte ha långa mellanrum, alltså tysta sekunder mellan snacket. De märks inte när man pratar “live” men kan märkas när man lyssnar på inspelning.

Vill man jobba med ljudet, klippa i det och lägga in effekter, kan man göra det i Garage Band. Det finns även andra program man kan jobba med detta, t ex WavePad. Att kunna klippa ljudet ger möjlighet att klippa bort material man inte vill ha, men en sak måste man tänka på. Om inspelningen görs i en miljö med bakgrundsljud (t ex utomhus när det blåser), så kan det klippta materialet låta konstigt om bakgrundsljudet inte har jämnt flöde.

Podcast är ett verktyg alla kan jobba med och ger stor frihet i innehåll och utformning. Låt tankarna flöda och börja spela in, själv eller med andra.

En podcast, inspelad av Jonas Nilsson, till det här inlägget kan ni lyssna på här: JonasPod  (för att lyssna på filen: högerklicka på den, välj spara länk som, för att ladda ner den till din dator).

Podcasten finns även på soundcloud

Kaos + ordning = kreativitet = framgång

Kajsa Balkfors.

Kajsa Balkfors pratar om kaos och ordning.

Två workshops som jag fann väldigt intressanta på Learning is the shit 2013 var Kajsa Balkfors som genom sitt arbete med Cirkus Cirkör pratade om kaos och ordning. Samt Jörgen Jonsson och Anna-Lena Rickardsson från företaget Skillnad som arbetar med teambuilding och gruppdynamik.

Två workshops som jag tog del av direkt efter varandra och som för mig sammanfogades till en helhet.

Kajsa pratade om Cirkusens arbete med kaos som en kreativ utgångspunkt där tankar, idéer och hårt arbete föder fantastiska artister men där det också krävs ordning för att hålla budget och föra ut arbetet till världen. Allt formulerat i en fantastisk liten formel som blev detta inläggs rubrik.

Hon gick även in på hur en begränsad yta kan gynna kreativitet och att alla beslut måste utgå från vision, kropp och pengar. Med detta menar hon att vill något uppnås så måste det beslutet grundas i om man verkligen vill och om hjärtat finns med? Finns organisationen, kroppen, för att göra detta och orkar den bära projektet, samt sist men inte minst, finns pengarna. Om inte något av kriterierna uppfylls så backa och gör något annat istället. Hela detta resonemanget går, enligt mig, att applicera direkt på jobbet som pedagog. Vi pedagoger jobbar på en begränsad yta på alla sätt och det gäller att göra det bästa av de resurser och ytor man har tillgång till. Och tål det du vill göra att  förankra i vision, kropp och pengar?

Sex punkter

Sex punkter för att jobba i team.

Jörgen och Anna-Lena lyfte en utredning som gjorts på skolor i Ohio där man genom att mäta gruppers samarbetspotential kunde se att sammansvetsade och väl fungerande team faktiskt skapade bättre resultat hos eleverna, en ökning på upp till 50%. En imponerande siffra och det är inte bara resultaten som ökar utan otrevligheter som subgrupper och utbrändhet minskar drastiskt. Så vad skall du då göra för att nå dit med ditt arbteslag? Jo, det är så enkelt att det kan sammanfattas i sex punkter:

  • Värde. Vad jobbar du med egentligen? 
  • Ambition. Värdera dig själv mellan ett och tio och låt alla i teamet göra samma sak. 
  • Mål. Har ni ett gemensamt mål ni jobbar mot? 
  • Strukturer. Vad, vem, hur? 
  • Relationer. Bli lite modigare och ge konstruktiv kritik. 
  • Utvecklingskultur. Skall bedrivas hela tiden.

 Klart! Välkommen till en trevligare och effektivare arbetsplats. Men slappna inte av utan jobba med de sex punkterna kontinuerligt och låt de genomsyra allt arbete, hela tiden så kommer resultaten komma snabbt.

Och enligt mig är frågan som kvarstår varför vi inte redan nu jobbar med detta. Har vi råd att inte ta in de här frågorna i vårt dagliga arbete? Vill vi att våra elever skall få högre betyg eller inte?

Learning is the shit
Skillnad
Cirkus Cirkör

Kopia av 2013-06-17 16.40.38

Learning is the Shit 2013

Learning is the shit är en tvådagars-konferens som för andra året i rad arrangerades av CELA. LITS har en klar inriktning mot att vara ett alternativ till andra konferenser som finns i Sverige kring utbildning. Det är inte bara omgivningen i Ronneby Brunnspark utan även innehållet i konferensen som bygger dess speciella karaktär. Vi som IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund var några av de 250 deltagare som fick uppleva två enormt inspirerande dagar.
I detta inlägg vill vi ge er några smakbitar från LITS 2013, smakbitar som vi hoppas ni kan finna intressanta och sedan söka er vidare i det ni upplever som mest spännande.

2013-06-17 16.33.41

Gridden

Gridden

Unconference innebär att alla deltagare har möjlighet
att själva skriva upp frågor eller ämnen som man vill samtala kring. Frågor skrivs på den så kallade ”gridden” och därefter väljer deltagarna vilket samtal man vill delta i. De som kommer är de rätta och det som händer är det enda som kunde hända. Många intressanta diskussioner uppstår på detta sätt, eftersom de som kommer känner ett stort engagemang i just den fråga som valts. Inför varje pass uppstår en stor spännvidd av ämnen: Hur kan jag använda MInecraft i undervisningen? Vad motiverar lärare till utveckling? Skulle detta kunna vara en idé för kompetensutveckling inom skolan, att vi bygger in unconference i den mer traditionella formen av kompetensutveckling?

Kreativitet är ett tydligt inslag under dessa dagar. Det handlar ofta om att utmana sig själv och flytta sina egna gränser och göra saker som man från början inte trodde man skulle kunna göra. Under LITS 2013 fanns inslag av dans, möjligheten att lära sig rita och skulptera bland annat. Samtidigt leder dessa övningar till reflektioner om hur vi skapar en bra lärmiljö för våra elever. Att kunna rita enklare former av bilder kan vara ett sätt att ge elever en arbetsbeskrivning som skapar en tydlighet som i sin tur leder till att läraren i klassrumssituationen upplever större lugn, arbetsgången blir tydlig. Grafisk facilitering i undervisningen.

Lou Rossling talade om vikten att bevara de ungas nyfikenhet, att behålla deras ”stjärnögon”.  Karl-Erik Edris analys av skolan idag var att vi vuxna går runt med en kollektiv ångest som vi stjälper över på våra unga och att vi behöver förhålla på ett mer avslappnat sätt. ”Barnen kommer till oss från framtiden” sa Karl-Erik. Då blir det väldigt svårt att genomföra en utbildning som bygger på dåtiden.

2013-06-18 11.35.23

Viktiga komponenter för ett team

Under rubriken Konsten att älska måndagar talade Jörgen Jonsson och Anna-Lena Rikardsson från Skillnad om vilken starkt betydelse arbetslagskultur har för vilka resultat som uppnås. De sammanfattade sitt budskap i sex punkter som speciellt viktiga för att ett arbetslag ska fungera som ett team. Som IKT-grupp kände vi direkt att detta är något som vi själva vill applicera på vårt eget arbete. Det som förmedlades till oss kändes så pass konkret och strukturerat så att det kan fungera som ett verktyg i den ständigt pågående utvecklingsprocessen i den egna gruppen. Vi kommer att återkomma till denna workshop i senare inlägg på bloggen.

Ina Alm från Centrum för pedagogisk inspiration  i Malmö pratade om satsningen Skiftnyckelen. Det är en fortbildningsinsats som syftar till att vara ett stöd för lärare att använda sig av digital teknik i undervisningen. Att använda den egna kompetensen som finns var det mest utmärkande drag vi såg i denna satsning. Mycket intressanta tankar om hur ”egna” lärare knyts till Skiftnyckelen på deltid. En tydlig fördel med detta är att lärare som håller i utbildning och workshops känner villkoren för den digital miljön.

Tre viktiga förutsättningar finns för arbetet: Att det är forskninggrundat, bygger på kollegialt lärande och att alla på skolan är involverade.
Den viktigaste tiden är den som lärare jobbar med tekniken tillsammans med eleverna, avslutade Ina med att säga.

Som avslutning intog Farid Nolen tillsammans med ungdomar från Mathivation med full storm det stora tältets scen. Farid berättade bl.a. om sin egen resa från att en lärare i grundskolan sagt till honom att matematik inte var hans grej, till att han studerade Teknisk Fysik vid Chalmers och nu reser Sverige runt för att inspirera och motivera både lärare och elever till att få en ny bild av vad matematik är och vad man har den till. Farid gjorde många liknelser att studera matematik med hur man tränar kroppen och musklerna genom att t.ex. träna på gym och pressa kroppen i till synes meningslösa övningar. På samma sätt menar Farid att man tränar hjärnan, sitt logiska tänkande, problemlösning, abstrakt tänkande o.s.v. med hjälp av matematik och att även här pressa sig genom att utmana sig och att helt enkelt inte fatta, men kämpa på ändå. Det vikande intresset för matematik som ofta beskrivs i media och som leder till stora nationella satsningar har enligt Farid helt fel utgångspunkt. Elevernas intresse är det inget fel på om förutsättningarna är de rätta. Ett sätt för Mathivation att öka elevernas motivation är att bygga ett mentorskap där elever hjälper elever och lär av varandra.

bild
Kajsa Balkfors och Micke Gunnarsson knöt ihop säcken för Lerning Is The Shit 2013 och vi är säkert många som redan ser fram emot LITS 2014.
Vi IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund tackar för två härliga dagar och hoppas att all den inspiration som spreds kommer att hitta sin väg ut till våra skolor.

www.learningistheshit.se
LITS på Facebook
LITS på Twitter #LITS2013