Om oss

Vår roll
I starten av Kalmarsunds Gymnasieförbunds 1-1-satsningen Digital Kompetens fattades beslutet att inte bara leverera ut datorer i verksamheten utan att även anställa fyra IKT-pedagoger. Sedan augusti 2012 är vi IKT-pedagoger på plats i organisationen. Vi sitter placerade på förbundets gymnasieskolor, men vi fungerar som en sammanhållen grupp där olika kompetenser kan samordnas för att hantera frågor av övergripande karaktär för hela förbundet. Exempelvis planerande och genomförande av kompetensutvecklingsdagar.

Som IKT-pedagoger är stödet till lärare i användande av digitala verktyg i undervisningen den huvudsakliga uppgiften. Vi ska även bedriva en omvärldsbevakning, samverka med skolledning och bibliotekarier, inventera utbildningsbehov, genomföra utbildning i både i grupp och enskilt samt vara ett dagligt stöd för den pedagogiska personalen i Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Vilka är IKT-pedagogerna?

Jörgen FlorhedenJörgen Florheden
Lämnade Göteborgs universitet i början av 90-talet som grundskollärare i SO. Halkade in på IT-banan i samband med en kortvarig tjänst som biträdande rektor. IT var ingen fråga som någon annan ville ha hand om. Har efterhand insett vilken stark potential som finns i användande av digitala verktyg i undervisningen. Läraren kommer alltid att vara den viktigaste resursen i undervisning, men med hjälp av IKT kan en bra lärare bara bli bättre. Tackar ja om det finns en möjlighet till rock´n´roll-konsert. Läser gärna något spännande eller historiskt eller både ock.

e-post: jorgen.florheden@ksgyf.se

Dominika SvenssonDominika Svensson
Gymnasielärare i kemi och biologi. Har även undervisat i dataämnen och psykologi. Född i Polen, men har bott halva livet i Småland. Har alltid varit intresserad av att använda nya metoder och ny teknik i undervisningen och ser digitala verktyg som en förstärkning för det pedagogiska arbete. Brinner extra för inkludering med hjälp av digitalisering. Försöker alltid att se möjligheter, problem är till att lösas. Jag spelar gärna tv-spel och skulle vilja använda spel i klassrummet. Läser mest fantasy och sci-fi litteratur.

e-post: dominika.svensson@ksgyf.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *