Kategoriarkiv: Digitala Coacher

Kick-off 2019 Digitala Coacher

I en skön bland av analoga och digitala aktiviteter har vi kickat igång våra nya Digitala Coacher. Efter en gemensam lunch var det dags att titta närmare på vad uppdraget som Digital Coach innebär i praktiken. Vi talade om utbildningar och hur DC är en viktigt referensgrupp i förbundets satsning kring digitaliseringen i undervisningen.

Nu ser vi fram emot kommande arbete med Digitala Coacher med det nya gäng som också anslutit sig.

Motala spanar in Digitala Coacher

I samband med att ett par av våra Digitala Coacher medverkade i Framtidens lärande väcktes det i Motala en nyfikenhet kring detta. Nyfikenheten ledda sedan till agerande och nu var det dags för ett gäng att ta sig till Kalmar för att ytterligare ta del av hur det kan gå till för att involvera elever i arbetet med skolans digitalisering.

Efter en tidig start på dagen kom Motalas gäng från Platengymnasiet till Jenny Nyströmsskolan. Det var en blandad skara med lärare, bibliotekarie, IT-tekniker och elever. De möttes av Digitala Coacher från Jenny, Stagg och Kagg som delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring att vara Digital Coach. Vi lyckades även få med en digital Digital Coach genom att en av våra tidigare Coacher filmat sin berättelse.

Frågorna var många till våra DC och det ledda till givande diskussion kring allt från möblering av klassrum till hur digitala verktyg kan bidra till ökad elevaktivitet i undervisningen. Nöjde summerade vi dagen och hoppas på ett fortsatt samarbete framöver. 

 

 

Digitala Coacher möter Digitala Coacher – igen

För nästan ett år sedan besökte Digitala Coacher från Kalmarsunds gymnasieförbund sina kollegor inom Karlskronas gymnasieskolor, läs om detta här. Nu var det dags för returmöte i Kalmar. IKT-pedagoger från respektive ort hade sytt ihop ett program för dagen. Efter den obligatoriska fikan berättade Monir, Anna och Josefin om sitt deltagande i datorutdelning för årskurs 1. De betonade hur du utvecklats i sin roll som ledare vid dessa tillfällen. Därefter tog Moa och Linnéa från Karlskrona över och berättade om hur de har jobbat med tankar kring hur bra undervisning ser ut och hur digitala verktyg kan användas för att göra den än bättre. Många kloka tankar gav de oss. Att lärare och elever använder digitala verktyg är enligt dem ett bra sätt att variera undervisningen och även examinationsformerna. De tog även upp fördelar när lärare använder sig av Flipped classroom som metod.

Dominika gjorde i en presentation några nedslag i historien och tittade på den utvecklingen vad gäller digital teknik. Detta var en fundament att stå på när de Digitala Coacherna delades in i grupp och fick följande framtidsspanande uppgift: Beskriv två saker som vi gör idag som vi inte kommer att göra i framtiden. Beskriv två saker som vi kommer att göra i framtiden som vi inte gör idag. De skulle även beskriva förändringarnas konsekvenser för individ och samhälle. Uppdraget var sedan att presentera tankarna i en one-shot-video på max tre minuter.

Aktiviteten var hög i grupperna och ämnet att spana in framtiden engagerade.

I samband med avslutningsfika presenterades filmerna som grupperna hade gjort. Det framkom enormt mycket intressanta saker. Skolan var ett område som kom upp. Dels kommer fysiska läroböcker snart att vara borta enligt DC. En annan tanke som dök upp är att hela skolans struktur kommer att ändras. Som elev checkar man digitalt in i skolan och kan fysiskt befinna sig var som helst. Lärarens roll i en sådan skola diskuterades också. På olika sätt kom det i framtidsspaningarna att handla om omstrukturering på arbetsmarknaden. Jobb som kommer att försvinna och ersättas av teknik och andra jobb som kommer till. Transport av olika slag kom också upp. Hur ska vi förhålla oss etiskt till självkörande bilar när de på olika sätt tvingas göra val i trafiken? Ja diskussionerna hade säkert kunnat fortsätta hur länge som helst om det inte fanns en busstid att passa till Karlskrona. Förmodligen åktes det i en buss med förare än så länge.

Nedan finns ett exempel på en one-shot-video som gjordes av en grupp Digitala Coacher.

 

Digitala Coacher möter Torsås

Det kom en förfrågan från Torsås kommun. De skulle ha en dag i digitaliseringens tecken och var nyfikna på Kalmarsunds gymnasieförbunds koncept med Digitala Coacher. Vi tackade ja till förfrågan och åkte med tre Digitala Coacher till Stufvenäs gästgiveri. Där var cirka 100 lärare från Torsås grundskolor på plats. Församlingen fick höra våra DC berätta om vad det var som gjorde att de sökt uppdraget som Digital Coach. De berättade om vad de har haft för uppgift vilka utbildningar de gått igenom och hur de har utvecklats på olika plan. Det var ett stabilt genomförande av våra DC som återigen gjorde en riktigt bra insats.

Tillfället avslutades med att lärare hade möjlighet att ställa frågor till ungdomarna på scen. Ni väntar vi bara på att få höra vilken skola i Torsås som blir först med att engagera elever som Digitala Coacher.

Framtidens lärande

För andra året var Kalmarsunds gymasieförbund med på Framtidens lärande. Denna gång inte för att hämta kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan utan för att vara en av huvudmännen som delade med sig av goda exempel när det gäller skolans digitalisering. Framtidens lärande organiseras av stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen). Konferensen är uppbyggd på att kommuner som befinner sig i framkant när det gäller digitalt lärande delar med sig av sina erfarenheter. Fokus för årets Framtidens lärande var den likvärdiga skolan. Det var flera av talarna på scen som anknöt till detta. Först ut var professor Sir George Berwick som berättade om hur en medveten satsning kring delande och kollegialt lärande hade bidragit till att utveckla mängder av skolor i London i en positiv riktning. Intressant att se var vilken mätbar effekt denna satsning fått under åren. Därefter avlöste fackliga organisationer och politiker varandra på scen och alla pratade om den stora utmaningen att skapa en likvärdig skola så att vi inte bygger in digitala klyftor i vårt samhälle. Närings- och innovationsminister kopplade även digitaliseringen till vår förmåga att fortsatt kunna vara ett innovativt land och därmed bygga vårt välstånd.

På stora scen fick även våra Digitala Coacher ett pass där de pratade om Digitala Coacher 3.0. Vi kan konstatera att de fick ett väldigt positivt genomslag bland åhörarna och många vara nyfikna på hur vi kan använda elever som resurser i att utveckla lärares lärande.

Framtidens lärande består förutom det program som finns med föreläsare av seminarium och  inspirationsmöten. Nedan kan du se vilka inspirationsmöten som medverkande från Kalmarsunds gymnasieförbund höll i.

Matematik/andra kurser på elevernas villkor
Eleverna behöver hjälp med matematiken utanför lektionerna. Hur kan vi lärare hjälpa eleverna med detta? Daniel Nilsson har hittat en väg via sin hemsida och Facebook för att hjälpa eleverna med matte och hjälpa eleverna att hitta en studieteknik. Daniel ger inspirerande tips på hur lärare kan befinna sig där eleverna befinner sig i sociala medier!
Daniel Nilsson, speciallärare med inriktning matematik på Stagneliusskolan

Det omvända klassrummet vändes till något bättre
Hur får man elever att titta på undervisningsfilmer, utan att göra det till ett obligatoriskt moment? Filmer, liknande de som används vid det “omvända klassrummet”, utnyttjas parallellt med traditionell undervisning. Eleverna kan använda filmerna som kompletterande studiemateriel, både vid frånvaro och inför prov.
Jimmy Gustafsson, Lärare. Matematik, fysik, kemi, Lars Kaggskolan 

Vaddå IKT-pedagog?
Framgångsfaktorer för ett lyckat arbete som IKT-pedagog – Kalmarsunds gymnasieförbunds IKT-pedagoger berättar om strategier och praktiskt genomförande kopplat till digitalisering av undervisningen.
Dominika Svensson och Jörgen Florheden, IKT-pedagoger, Kalmarsunds gymnasieförbund

Digitala Coacher – elevinflytande
Kalmarsunds gymnasieförbunds Digitala Coacher berättar om hur de som elever är delaktiga i det digitala utvecklingsarbetet.
Molly Fagergren & Oliver Bergendorff, Digitala Coacher samt IKT-pedagog Jörgen Florheden

Digital verktyg kan gynna alla elever på SFI
Digitala verktyg kan och ska gynna alla elever på SFI oavsett studiebakgrund och förkunskaper. SFI i Kalmar har genom kollegialt lärande, stöd av IKT-pedagoger och en delningskultur utvecklat metoder för att nå alla våra elever. Anna-Karin Almswik delar med sig av de idéer och metoder SfI i Kalmar har arbetat fram och fortfarande utvecklar.
Anna-Karin Almswik, lärare SFI, Axel Weüdelskolan

Ledarskap i en digitaliserad skola – utmaningar och möjligheter
Rektors uppgift är att leda skolan i en riktning som i sig baserar sig på tanke och vision som ska syfta till högre måluppfyllelse för elever. Att datorer och IT naturligt ska integreras i skolans verksamhet är något som vi ska enligt nationella styrdokument, så här har vi organiserat det på Stagneliusskolan i Kalmar.
Stefan Regebro, rektor, Stagneliusskolan

Lärarutveckling på ett analyserande och reflekterande sätt i praktiken
Att analysera och reflektera över sin egen lärarroll och utifrån detta förändra sina undervisningsstrategier är viktig för samspelet mellan mig och mina elever i klassrummet. Hur når jag mina elever på bästa sätt? Och hur ökar detta måluppfyllelsen?
Agneta ger inspirerande tips hur man kan prova sig fram för att lyckas med detta i praktiken.
Agneta Everbrand, Lärare Hotell- och turismämnen, Jenny Nyströmsskolan

Studiehandledning online i regional samverkan
Studiehandledning på modersmålet har alltid varit en akilleshäl för skolorna. Det är svårt att hitta studiehandledare på alla språk och med studiehandledning online är alla bekymmer lösta. Via Adobe Connect loggar eleverna i Kalmar in sig mot Ronneby där studiehandledarna sitter online och sköter sina uppdrag.
Ann-Katrin Wijk, specialpedagog, Stagneliusskolan

Digitala Coacher möter Digitala Coacher

Skärmavbild 2017-04-24 kl. 15.10.05I april 2016 hade våra Digitala Coacher en Hangout med intresserade Digitala Coacher i Karlskrona. Nu, nästan på dagen ett år efter denna digitala uppstart, var det dags att träffas på plats i Karlskrona.

Krösatåget rullade in på centralen i Karlskrona och på plats fanns en delegation av DC från Karlskronas gymnasieskolor. En kort promenad tog oss till af Chapmangymnasiet där vi installerade oss i en härligt rymlig sal. Första programpunkten var att Digitala Coacher delade med sig av olika erfarenheter. Sofia från Karlskrona berättade för oss hur hon tillsammans med klasskamrater jobbat med att göra podcast i undervisningen genom att använda Creaza. Filip och Wasin visade hur de har jobbat med speldesign och vi hade en intressant diskussion om programmering i skolan. Molly och Oliver berättade om DC 3.0 som går att läsa mer om här på bloggen. Alla eleverna som var närvarande kunde definitivt tänka sig att pröva denna variant att bidra med feedback till lärare för utveckling av undervisningen. Moa (Kalmar) berättade om sina erfarenheter av att ha varit med att dela ut datorer till årskurs ett och att hålla i en uppstartsutbildning. Något som DC i Karlskrona siktar på att göra till hösten.

Dagens stora uppgift för DC var att i blandade grupper skapa filmer som skulle innehålla tips till lärare hur de kan använda digitala verktyg i undervisningen. Med liv och lust kastade sig ungdomarna över denna uppgift och efter lunch kunde vi njuta av en filmfestival i miniatyr där de presenterade sina resultat.

DSC_0796

Det fanns i elevernas filmer mängder av frågor att fånga upp som vi säkert hade kunnat ägna ytterligare en dag åt att diskutera. Vi pratade om att som lärare våga pröva, att kunna frigöra undervisning från tid och rum, och kunna erbjuda olika sätt för inlärning och redovisning, att kunna använda digitala verktyg kompensatoriskt och som sagt vi hade kunnat fortsätta länga med detta. Nedan kan du se ett smakprov på en film med tips från Digital Coacher.

Avslutningsvis svarade vi samstämmigt ja på sista frågan i utvärderingen ”Ska vi göra om det här igen?”. Så väl mött i Kalmar under nästa termin, något som vi redan ser fram emot.

 

 

 

 

 

Digitala Coacher 3.0 – så kan det också gå

Vi har tidigare här på bloggen skrivet om Digitala Coacher 3.0. En koncept där lärare har möjlighet att få besök på lektion från elev som inte är elev som läraren undervisar. Syftet är att kunna få ytterligare ett tillfälle att inhämta feedback för lärare och därmed ytterligare utveckla sin undervisning.

Vi har provat Digitala Coacher vid ett par tillfällen och ibland så går det inte som man tänkt sig. När lärare Marie och Digital Coach Molly träffades så blir det inte feedbacken som blev det centrala. Istället kan vi se att det här är på gång att växa fram ett tvåläraresystem i miniatyr. En samverkan mellan en lärare och en som bär tankar om att bli lärare. Ja så kan det också gå.

Lyssna på Marie och Molly här nedan

 

Digitala Coacher 3.0

dsc_0439_1

Vad skulle hända om vi börjar engagera elever på ett tydligare sätt i lärares proffessionsutveckling? En fråga som vi under ett tag funderat på. Inom Kalmarsunds gymnasieförbund pågår på olika sätt insatser inriktade mot utveckling av lärarproffessionen med utgångspunkt i den egna undervisningen. I detta är kollegialt lärande och lektionsbesök en vanlig komponent. Samtidigt har vi ett antal duktiga Digitala Coacher som har intresse av att vara med och utveckla undervisningen, inte bara med digitala förtecken.

Så vad skulle då hända om vi förde samman dessa två delar? dsc_0701Att elev tillfälligt kan bli en kritisk vän i en lärares undervisning och att dialog förs mellan lärare och elev i syfte att utveckla undervisning. I stället för att undra drog vi igång det här experimentet. Först ut var Digital Coach Oliver Bergendorff och lärare Anders Gustafsson. Om du vill ta del av deras tankar dra igång ljudfilen nedan och lyssna på vad de har att säga. Jag känner att det i det här upplägget finns en stor potential som kan utvecklas till ett koncept för lärande för både lärare och elever. Vi lär återkomma på bloggen kring DC3.0 och se hur vi kan bygga vidare på detta.

Framtidens lärande och Guldtrappan

11 – 12 oktober arrangerades Framtidens lärande av DIU i Münchenbryggeriet, Stockholm. Konferensens syfte är att skapa en mötesplats för en stor bredd av representanter för skolan och med siktet inställt på skolutveckling med digitala förtecken. Programmet bjöd på en ganska stor blandning från scen. Det handlade om digitala nycklar för nyanlända elever (Hulya Basaran och Jenny Edvarssson), även Ebba Östlin pratade om integration och digitala nycklar. Ann Helenius, IT-direktör Stockholms stad, pratade om Stockholms målsättning att blir världens smartaste stad. I det arbetet förvandlar digitaliseringen allt och det gav ett väldigt spännande perspektiv på vilket samhälle det egentligen är som vi utbildar våra elever till. Andreas Ryve tillsammans med Per Kornhall pratade om återerövring av professionskunskapen och ämnesdidaktikens renässans. De var helt överens om att matematikundervisningen måste förändras i grunden utifrån hur det generellt ser ut idag. Även här kommer digitala verktyg att spela en stor roll. Vi fick även möjlighet att ta del av norska erfarenheter kring digitalisering av prov genom Truls Bøhm.

Eftersom Kalmarsunds gymnasieförbund var en av de huvudmän i Sverige som tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 åkte förbundet dit med en ganska stor delegation. Våra representanter fick möjligheten att tillsammans med övriga kommuner dela med sig av sina erfarenheter genom panelsamtal, seminarier och inspirationsmöten.

dsc_0242_1

”Digitalisering – Från rektor till elev”

En grupp som fick speciellt genomslag under Framtidens lärande var våra Digitala Coacher som väckte stor nyfikenhet bland konferensens deltagare. Ett tecken på hur viktigt det är att ta med elever i olika former av skolutvecklingsarbete. Andra delar som uppmärksammades var styrkedjan som finns inom förbundet och den digitala agendan som strategiskt dokument.

dsc_0403_1

Digitala Coacher Molly och Oliver deltar i panelsamtal

dsc_0331_1

Utdelning av Guldtrappan 2016. I mitten förbundschef Kalmarsunds gymnasieförbund Joachim Håkansson

Det var en bra blandning av de olika kommunernas program och det innebar att det fanns mycket intressant att ta del av. Det jag tar med mig är bland annat Simrishamns arbete med delar-kultur, där de poängterade vikten av att skapa ett klimat som gör att det blir mer självklart att dela med sig. Linköping hade ett inspirationsmöte om synliggörande av lärande och inkludering i gymnasiesärskolan som var enormt inspirerande. De kunde visa på konkret arbete med synliggörandet av elevernas lärande där digitala verktyg spelade en avgörande roll. Sundsvall beskrev sin organisation för nätverk och kompetensutveckling för att nå likvärdighet i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Sammantaget ser jag att det sker mycket bra arbete kring digitaliseringen både inom Kalmarsunds gymnasieförbund och på en nationell nivå. Den utveckling som jag ser komma framöver är att hitta mer fasta strukturer för sådant som kollegialt lärande för lärare och strategier för digitaliseringen i skolan.

Som avslutning på hela konferensen konstaterade Peter Becker från scenen att Framtidens lärande redan är här och att nästa konferens i DIUs regi kommer att heta Samtidens lärande.

Nya Digitala Coacher

IMG_0920
Det är fredag eftermiddagen och vi sitter i Kalmarsalens glasveranda och utanför ser vi ett soldränkt Kalmarsund. Vi har precis avslutat vår gemensamma lunch och från scenen ljuder tonerna från ”Heart Like Yours”. Det är vår Digitala Coach Molly som underhåller tillsammans med syster My.

Ja det är kick-off för drygt 50 nya Digitala Coacher inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Dessa elevrepresentanter har betytt väldigt mycket när det gäller vår utveckling av digitaliseringen inom förbundet. De är naturliga deltagare när nya elever börjar i samband med skolstart och hjälper till med den ”digitala inskolningen”. De gör även ett bra arbete ”under ytan”, de hjälper och stöttar elever och lärare direkt i undervisningen. Detta kan de göra p g a de extra kunskaper de skaffar sig vid olika utbildningstillfällen. Vidare har de varit en viktig del vad det gäller att föra pedagogiska diskussioner som vi som IKT-pedagoger sedan kan bära vidare ut i verksamheten.

De nya Digitala Coachernas invigdes i uppdraget som bland annat handlar om att vara ett föredöme, kunna hålla i utbildningar och bidra med support. Tillställningen kryddades även med tävlingar där digitala kunskaper testades och en uppskattad lära-känna-övning.

Redan på tisdagen hölls den första utbildningen för våra nya DC då vi grundligt gick igenom funktioner på Mac-datorn och lite andra digitala verktyg.

Digitala Coacher 2.0 – elevers inflytande

Enligt läroplan för gymnasieskolan ska “eleverna ges inflytande över utbildningen” och “läraren ska

  • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande,
  • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen,
  • uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,
  • låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och
  •  tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.“

Som IKT-pedagoger saknar vi den direkta möjligheten att samtala med eleverna, att få möjlighet att lyssna på deras tankar och idéer. Digitala Coacher ger oss den möjligheten. Vill du läsa mer om vilka Digitala Coacherna är kan du göra det här. Vi skickade ut en inbjudan till DC där den enda information de fick var “Nu ska vi ta Digitala Coacher till nya nivåer. Dags att kicka igång DC 2.0. Du är nu speciellt inbjuden till att delta i en tankesmedja där vi ska skapa framtidens skola.” Vi fick ett gäng med intresserade elever och träffades några gånger för att prata pedagogik.

Den fråga vi ville ha svar på från eleverna var “Hur ser bra undervisning ut?”. För att få eleverna att tänka lite mer pedagogiskt gick vi först igenom vilka didaktiska fenomen vill vi se i klassrummet och varför. Som IKT-pedagoger var vi självklart även intresserade av att veta hur eleverna tycker att man kan digitalt förstärka de didaktiska fenomenen med datorerna eller andra digitala verktyg. Eleverna kastade sig över frågan och vi fick många bra idéer från dem.

Elevernas tankar samlade vi i en padlet, och när vi efteråt tittade på den kunde vi konstatera att det eleverna tycker är bra undervisning går hand i hand med det formativa arbetssättet (vi skrev om det formativa arbetssättet tidigare på bloggen i bl a det här inlägget). Utifrån vad eleverna tycker fungerar som bra undervisning för dem, måste vi som pedagoger acceptera att det formativa arbetssätten är bra inte bara för att forskning visar det, utan även för att eleverna säger det.

Skärmavbild 2015-04-30 kl. 08.13.49

Att låta eleverna påverka behöver inte vara mer komplicerat än så: ställ frågan, låt dem berätta och samla svaren. Padlet, popplet, mindmap, ordmoln, det finns flera sätt att samla svaren. Glöm inte bort att visa dem att deras svar är viktiga. Jag hoppas att vi får fler tillfällen att träffa eleverna och diskutera pedagogik, för att det är så givande.

Rum för Digitala Coacher

DSC_0295På Jenny Nyströmsskolan har det byggts ett rum för de Digitala Coacherna. Syftet är att våra Digitala Coacher under vissa tider ska finnas till hands för olika supportärenden för elever.

De Digitala Coacherna kommer att lägga ett schema för varje vecka hur de kan bemanna ”DC-rummet” utifrån hur det passar in i deras övriga verksamhet.

Kick-off med Digitala Coacher

Efter en rekryteringsprocess under hösten med ansökningar från nya elever som är intresserade av att bli Digitala Coacher var det dags för en kick-off. 24 oktober gick detta event av stapeln på Glasveranden i Kalmarsalen. Inledningsvis gavs en beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbunds digitala satsning och hur Digitala Coacher är en viktig pusselbit i detta sammanhang. De ny Digitala Coacher fick en fördjupad beskrivning av vad som kommer att vara deras uppdrag framöver:

DSC_0225Utbildning. Tillsammans kommer  och Digitala CoacherIKT-pedagoger lära varandra saker som kommer att vara betydelsefulla för den fortsatta digitala utvecklingen inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
Support. Kunskaper som Digitala Coacher har är grunden för att kunna ge support till andra elever och även lärare.

Föredöme. Det är viktigt att som Digital Coach agera som ett föredöme när det gäller att handha din dator.
Pedagogik. Digitala Coacher är en viktigt del i hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Genom workshops kommer vi att ta fram olika modeller och förslag på hur den digitala tekniken kan användas inom undervisningen.

DSC_0257Digitala Coacher som tidigare varit med presenteras sig för de nya coacherna och berättade om vad uppdraget hittills har inneburit för dem. ”Gamla” DC såg även till att få en de nya i de digitala gemenskaperna som vi kommunicera inom.

En uppskattad lära-känna-övning och en högtempo tävling i Kahoot bidrog till en god stämning i lokalen. Och allt avslutades med en trevlig gemensam lunch.

Några elevröster från kick-offen:
”Mycket bra och lärorik! Otroligt rolig och samtidigt informativ. Jag har träffat trevliga människor och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med dem.”
”Jag tycker att dagen varit jättebra och jättekul! Det var nice att få träffa andra Digitala Coacher och jag tycker ni som lärt ut saker till oss idag har gjort mig ännu mer motiverad att gå hit. Det har varit outstanding.”
”Bra och rolig. Fikat var gott och jag har lärt känna lite mera folk och har fått lite mer koll på vad det innebär att vara digital coach c: jag har också lärt mig om cmd+F1 som jag förmodligen inte kommer glömma. Tävlingen med frågor var också väldigt rolig.”

Vi hälsar de nya Digitala Coacherna välkomna och ser fram emot fortsatt bra arbete i ett härligt gäng.

Tack och hejdå – Digitala Coacher årskurs 3

Våra fantastiska Digitala Coacher är nu på väg att lämna oss och gå vidare efter sina studier i DC-tårtaKalmarsunds Gymnasieförbund. Vi önskar dem lycka till med allt de nu ska ta sig för och vi vill samtidigt rikta ett stort tack till dem för deras insatser när det gäller det arbete de utfört för att på olika sätt digitalisera skolan.
Vad är lämpligare än att i detta inlägg ge röst åt några av de DC som nu tackar för sig? Speciellt roligt är det att våra DC inte framför allt framhåller det tekniska som mest viktiga. De känner att det är andra värden som varit viktigare. Läs och ta del.

Lisa Madestam
Att vara DC har varit både väldigt roligt och nyttigt. Att hålla föreläsningar och instruera andra har gett bättre självförtroende och det kan man nu göra helt utan att vara nervös. Det har också varit kul att man ha fått vara med påverka hur de digitala hjälpmedlen ska användas samt diskutera hur problem ska lösas. Det bästa har varit att man själv kan bestämma hur aktiv man vill vara så det passar ens schema och att man får belöning för det man gör. Det enda jag ångrar är att jag inte var mer aktiv

Lisa Eriksson
För mig har det varit superroligt och väldigt lärorikt att vara en del av de digitala coacherna. Jag har lärt mig väldigt mycket, bl a prata på ett mer säkert sätt inför folk. Det har också varit en härlig gemenskap bland alla coacherna. 🙂

Jonatan Börjesson
Det har varit kul att ha varit dc. Jag har lärt mig mycket som är bra att kunna om man arbetar med datorer, och vi har ju gjort spännande saker tillsammans. Hoppas fler vill bli Digitala Coacher nästa år.

Nathalie Paulsson
Till en början tyckte jag att det bara lät ”kul” och att det en bra merit som jag kunde tillföra mitt CV. Men det utvecklades. Det blev både intressant och lärorikt att vara DC. Jag har som person blivit mer utåtriktad och vågat ta för mig mer då jag har tvingat mig själv att stå framför stora grupper för att presentera vad jag har lärt mig från olika möten och utbildningar, men även fått en bredare kunskap om Macbooken och Google Drive som har underlättat mitt arbete i skolan.

Jennifer Bonér
Svårt att beskriva kort hur mina två år varit… Givande kanske är rätt ord. Eller spännande. Eller typ ett av de roligaste uppdragen jag haft under hela min skoltid. Så. Jäkla. Grymt. Har det varit. Träffat och lärt känna så himla mycket nya människor, samtidigt som jag har fått syssla med något jag brinner för – träffa människor och lära ut teknik.

Zanna Winblad
Min tid som DC har utvecklat mig mer än jag vågar tro och säga. Jag har utvecklats både personligt och socialt. Jag kan stå och prata inför en stor grupp och jag står för det jag tror på. Mina 2 år som DC de bästa någonsin. Ångrar inte en minut.

Edvin Åkerfeldt
Jag har kanske inte varit den mest aktiva Digitala Coachen men jag har fortfarande tyckt om att vara en del av det hela. Känslan av att hjälpa någon med ett tekniskt problem är helt underbar varje gång. Man känner att man har gjort en insats för att vidare utveckla det digitala området.

Digitala Coacher generation 2

Mot bakgrund av de mycket goda erfarenheterna som vi har att jobba med Digitala Coacher var det inget svårt beslut att inleda en ny rekryteringsomgång för att skapa en andra generation Digitala Coacher. Huvudsakligen inriktades rekryteringen mot årskurs ett, men även elever i årskurs två hade möjligheten att söka. Drygt 40 elever ansökte och blev antagna som ny DC.

Måndag 25 november var det dags för den stora kick-offen för Digitala Coacher generation 2. DC3Detta event gick av stapeln på glasverandan i Kalmarsalen en solig morgon. De nya Digitala Coacherna fick sina uppdrag förtydligade. Att vara DC innebär att kunna bidra med support till i första hand andra elever, att vara ett föredöme när det gäller hanteringen av datorn och att vara idégivare kring digitala verktyg i undervisningen, bland annat.

Representanter från första generationen DC medverkade vid denna uppstart och gav sin bild av DC6vad uppdraget inneburit för deras del. De framhöll att man visst kunde vara ”datanörd” och väldigt tekniskt inriktad som DC, men det var andra egenskaper som de märkt vara viktigare. De talade om vikten av att kunna hjälpa andra och att ha förmågan att kunna stå inför en hel klass och förklara saker. Vidare tog de upp frågan vad det hade givit dem på ett personligt plan att vara Digital Coach, och då pratade de om att självförtroendet växer när man står inför en klass och hjälper andra elever med dator och program. En annan viktig del har varit att lära känna elever som går i andra klasser och på andra skolor.

DC4Under dagen togs även de nya Coacherna upp i den ”digitala gemenskapen”, en övergripande Facebook-grupp för hela Kalmarsunds Gymnasieförbund och en grupp för varje enskild skola. Det är i dessa grupper den kontinuerliga kommunikationen hålls.

Förmiddagen avslutades med att de ”gamla” Digitala Coacherna höll i en lära-känna-övning som var mycket uppskattad och skapade en god stämning innan den avslutande gemensamma lunchen.

Nästa steg är att arbetet kommer att gå vidare tillsammans med IKT-pedagogerna på de olika skolorna.

Kick-offen fick viss uppmärksamhet i media och det kan du ta del på följande länkar:
P4 Kalmar
Smålandsnytt
Barometern