Boktips – AI för nybörjare

Vad ska man egentligen börja om man vill lära sig mer om AI? Ett tips är att läsa boken AI för nybörjare skriven av Johan Falk. Falk är en av dem på nationell nivå som tagit som uppgift att förmedla kunskap när det gäller AI och med en tydlig koppling till utbildning. Att skriva en bok om AI där utvecklingen på många sätt går rasande fort är så klart en utmaningen. Boken är skriven och utgiven i ett högt tempo och är i skrivande stund klart relevant för den som vill lära mer om AI.

AI för nybörjare består av tre delar: Vad är AI?, Hur använder man AI? och Vad betyder AI för framtiden?

I den första delen förklarar Falk vad AI är, hur den fungerar och vilka olika typer av AI som finns. Han ger exempel på hur AI kan användas för att lösa olika problem och utmaningar, såsom bildigenkänning, språkbehandling och spel. Han beskriver också hur AI utvecklas och förbättras genom maskininlärning och djupinlärning.

I den andra delen ger Falk tips på hur man kan komma i gång med att använda AI själv. Han presenterar olika AI-verktyg som är tillgängliga och lätta att använda. Han visar hur man kan prompta AI-system för att få dem att utföra olika uppgifter. Promtning är det som vi skriver till en chattbott för att tala om vad vi vill att den ska göra. I AI-sammanhang har begreppet promt engineering dykt upp. I kapitlet prompta klokt visar Falk på hur viktigt det är att vi formulerar prompter på ett bra sätt för att kunna få bra svar. Det finns en klar uppmaning från Falk och det är att testa själv för att förstå och lära, ”chattbottar är något man måste uppleva”.

I den tredje delen diskuterar Falk hur AI kan påverka olika aspekter av samhället och framtiden. Han analyserar hur AI kan förändra arbetsmarknaden och vilka yrken som kan vara hotade eller gynnade av AI. Han reflekterar över hur AI kan sprida desinformation och påverka demokratin och yttrandefriheten. Han uppmanar till etisk och ansvarsfull användning av AI och till att utveckla lagar och regler för att skydda människors rättigheter och värdighet.

AI för nybörjare är en välskriven och pedagogisk bok som ger en bred och aktuell översikt över AI och dess möjligheter och risker. Boken är lämplig för alla som vill lära sig mer om AI och hur den kan användas på ett smart och säkert sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *