Teknikstöd i skolan, del ll

Ann-Katrin och Monica på väg in på Vimmerby Gymnasium för att föreläsa om teknikstöd. Vad har hänt efter projektet Teknikstöd i skolan?

Efter det att ett projekt avslutats bör ju den kunskap och de erfarenheter man fått, leva vidare i den dagliga verksamheten.

Ett av syftena med projektet var att hjälpmedelsinstitutet (HI) skulle skapa ett utbildningsmaterial kring erfarenheterna av arbetet med gymnasieungdomarna. Det är nu skapat i form av en webbsida som heter http://laromteknikstod.se/. Webbsidan utgår från sju korta filmer. Till varje film presenteras sedan en kort text som beskriver kognitiva svårigheter och tänkbara stöd.

Några viktiga resultat från projektet “Teknikstöd i skolan”:

  • 77% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat att hantera besvärliga situationer i skolan.
  • 73% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat.

Vidare beskriver Ingvar Nilsson, nationalekonom, de socioekonomiska effekterna:
“I kalkylerna har av försiktighetskäl kostnaden utgått från att vara 21 000 kronor per deltagande elev i projektet. I detta ingick identifiering, behovsbedömning, inköp av teknikstöd samt introducering till användandet av teknikstöd. Om användandet av teknikstöd leder till att elevens skoltid löper utan friktioner och förseningar och att eleven därmed undviker en försenad arbetslivsstart med en månad har insatsen betalt sig.”

Av bl a dessa resultat förstår vi att det är viktigt att fortsätta arbeta med teknikstöd i skolan och inte bara fortsätta med sådant vi lärt oss fram till i dag utan även att lära oss ny teknik och nya hjälpmedel. Därför har vi inom Kalmarsunds Gymnasieförbund skapat en grupp med en representant från varje enhet, som ska träffas kontinuerligt för att lära av varandra, men också lära nytt, när det gäller teknikstöd.

TeknikstödGruppen består av Ann-Katrin Wijk på Stagneliusskolan, Elizabeth Bexell på Lars Kaggskolan, Thea Persson på Jenny Nyströmsskolan, Monica Enberg på Axel Weüdelskolan, Annelie Rydén på Stage4You, Anna Kajbjer och Alice Lohmann på Gymnasiesär, Susanne Truedsson på Axel Weüdelskolan och Jonas Nilsson IT-tekniker i förbundet. Sammankallande för gruppen är Jonas Nilsson.

Om du, som arbetar inom Kalmarsunds Gymnasieförbund, har några frågor om särskilt stöd till elever inom områdena läs- och skrivsvårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar eller annat så vänd dig till den som respresenterar din skolenhet i gruppen ovan.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *