Etikettarkiv: unconference

Learning is the Shit 2013

Learning is the shit är en tvådagars-konferens som för andra året i rad arrangerades av CELA. LITS har en klar inriktning mot att vara ett alternativ till andra konferenser som finns i Sverige kring utbildning. Det är inte bara omgivningen i Ronneby Brunnspark utan även innehållet i konferensen som bygger dess speciella karaktär. Vi som IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund var några av de 250 deltagare som fick uppleva två enormt inspirerande dagar.
I detta inlägg vill vi ge er några smakbitar från LITS 2013, smakbitar som vi hoppas ni kan finna intressanta och sedan söka er vidare i det ni upplever som mest spännande.

2013-06-17 16.33.41

Gridden

Gridden

Unconference innebär att alla deltagare har möjlighet
att själva skriva upp frågor eller ämnen som man vill samtala kring. Frågor skrivs på den så kallade ”gridden” och därefter väljer deltagarna vilket samtal man vill delta i. De som kommer är de rätta och det som händer är det enda som kunde hända. Många intressanta diskussioner uppstår på detta sätt, eftersom de som kommer känner ett stort engagemang i just den fråga som valts. Inför varje pass uppstår en stor spännvidd av ämnen: Hur kan jag använda MInecraft i undervisningen? Vad motiverar lärare till utveckling? Skulle detta kunna vara en idé för kompetensutveckling inom skolan, att vi bygger in unconference i den mer traditionella formen av kompetensutveckling?

Kreativitet är ett tydligt inslag under dessa dagar. Det handlar ofta om att utmana sig själv och flytta sina egna gränser och göra saker som man från början inte trodde man skulle kunna göra. Under LITS 2013 fanns inslag av dans, möjligheten att lära sig rita och skulptera bland annat. Samtidigt leder dessa övningar till reflektioner om hur vi skapar en bra lärmiljö för våra elever. Att kunna rita enklare former av bilder kan vara ett sätt att ge elever en arbetsbeskrivning som skapar en tydlighet som i sin tur leder till att läraren i klassrumssituationen upplever större lugn, arbetsgången blir tydlig. Grafisk facilitering i undervisningen.

Lou Rossling talade om vikten att bevara de ungas nyfikenhet, att behålla deras ”stjärnögon”.  Karl-Erik Edris analys av skolan idag var att vi vuxna går runt med en kollektiv ångest som vi stjälper över på våra unga och att vi behöver förhålla på ett mer avslappnat sätt. ”Barnen kommer till oss från framtiden” sa Karl-Erik. Då blir det väldigt svårt att genomföra en utbildning som bygger på dåtiden.

2013-06-18 11.35.23

Viktiga komponenter för ett team

Under rubriken Konsten att älska måndagar talade Jörgen Jonsson och Anna-Lena Rikardsson från Skillnad om vilken starkt betydelse arbetslagskultur har för vilka resultat som uppnås. De sammanfattade sitt budskap i sex punkter som speciellt viktiga för att ett arbetslag ska fungera som ett team. Som IKT-grupp kände vi direkt att detta är något som vi själva vill applicera på vårt eget arbete. Det som förmedlades till oss kändes så pass konkret och strukturerat så att det kan fungera som ett verktyg i den ständigt pågående utvecklingsprocessen i den egna gruppen. Vi kommer att återkomma till denna workshop i senare inlägg på bloggen.

Ina Alm från Centrum för pedagogisk inspiration  i Malmö pratade om satsningen Skiftnyckelen. Det är en fortbildningsinsats som syftar till att vara ett stöd för lärare att använda sig av digital teknik i undervisningen. Att använda den egna kompetensen som finns var det mest utmärkande drag vi såg i denna satsning. Mycket intressanta tankar om hur ”egna” lärare knyts till Skiftnyckelen på deltid. En tydlig fördel med detta är att lärare som håller i utbildning och workshops känner villkoren för den digital miljön.

Tre viktiga förutsättningar finns för arbetet: Att det är forskninggrundat, bygger på kollegialt lärande och att alla på skolan är involverade.
Den viktigaste tiden är den som lärare jobbar med tekniken tillsammans med eleverna, avslutade Ina med att säga.

Som avslutning intog Farid Nolen tillsammans med ungdomar från Mathivation med full storm det stora tältets scen. Farid berättade bl.a. om sin egen resa från att en lärare i grundskolan sagt till honom att matematik inte var hans grej, till att han studerade Teknisk Fysik vid Chalmers och nu reser Sverige runt för att inspirera och motivera både lärare och elever till att få en ny bild av vad matematik är och vad man har den till. Farid gjorde många liknelser att studera matematik med hur man tränar kroppen och musklerna genom att t.ex. träna på gym och pressa kroppen i till synes meningslösa övningar. På samma sätt menar Farid att man tränar hjärnan, sitt logiska tänkande, problemlösning, abstrakt tänkande o.s.v. med hjälp av matematik och att även här pressa sig genom att utmana sig och att helt enkelt inte fatta, men kämpa på ändå. Det vikande intresset för matematik som ofta beskrivs i media och som leder till stora nationella satsningar har enligt Farid helt fel utgångspunkt. Elevernas intresse är det inget fel på om förutsättningarna är de rätta. Ett sätt för Mathivation att öka elevernas motivation är att bygga ett mentorskap där elever hjälper elever och lär av varandra.

bild
Kajsa Balkfors och Micke Gunnarsson knöt ihop säcken för Lerning Is The Shit 2013 och vi är säkert många som redan ser fram emot LITS 2014.
Vi IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund tackar för två härliga dagar och hoppas att all den inspiration som spreds kommer att hitta sin väg ut till våra skolor.

www.learningistheshit.se
LITS på Facebook
LITS på Twitter #LITS2013