Resurser

Digitala resurser ksgyf – En resursöversikt har gjorts för att sammanställa vilka digitala verktyg som finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att underlätta det inkluderande arbetssättet. Samarbetet resulterade i en hemsida med en sammanställning av de digitala resurserna.

Juridik ksgyf – Syfte med webbplatsen är att fungera som stöd för lärare i deras arbete. Inom varje område finns bildspel med fakta och en lista med länkar. Områden som behandlas är: upphovsrätt, Creative Commons, PUL.

Arbete med inkludering:

Inkludering på Stagneliusskolan

Inkludering på Axel Weüdelskolan