Resurser

Digitala resurser ksgyf – En resursöversikt har gjorts för att sammanställa vilka digitala verktyg som finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att underlätta det inkluderande arbetssättet. Samarbetet resulterade i en hemsida med en sammanställning av de digitala resurserna.

Juridik ksgyf – Syfte med webbplatsen är att fungera som stöd för lärare i deras arbete. Inom varje område finns bildspel med fakta och en lista med länkar. Områden som behandlas är: upphovsrätt, Creative Commons, PUL.

 

Här hittar du mappen i Google Drive med många instruktioner i form av pdf till olika digitala verktyg.

 

 

Arbete med inkludering:

Inkludering på Stagneliusskolan

Inkludering på Axel Weüdelskolan

 

Digital grund – Syfte med Digital grund är att ge en grundläggande information till nyanställda, för att kunna få överblick över de olika funktioner vi använder och få kontakt med IKT-pedagogerna. Digital grund ska även ge möjlighet för överblick och repetition för alla lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Digital grund tar upp följande områden: grundläggande information om olika konton och datorn, G-Suite, digitala resurser, juridik. All information är grundläggande och ska ses som en checklista med möjlighet för vidare utbildning.