Resurser

Digital kompetens ksgyf – grundläggande information till nyanställda, för att kunna få överblick över de olika funktioner vi använder och få kontakt med IKT-pedagogerna men även möjlighet för överblick och repetition för alla lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Sidan tar upp följande områden: grundläggande information om olika konton och datorn, G-Suite, tillgängligt lärande och juridik.

 

Här hittar du mappen i Google Drive med många instruktioner i form av pdf till olika digitala verktyg.

 

 

Arbete med inkludering:

Inkludering på Stagneliusskolan

Inkludering på Axel Weüdelskolan