Enkät Digital Kompetens 2013

I maj 2012 fick lärarna sina datorer och i augusti var det elevernas tur. I februari 2013 gick Kalmarsunds Gymnasieförbund in i Google Apps.
Månadsskiftet mars/april genomfördes enkäten Digital Kompetens bland Kalmarsunds Gymnasieförbunds lärare. Enkäten syftar till att fånga upp olika delar i den pågående digitala utvecklingen. Den delades upp i områdena som behandlade i vilken grad lärare använder Google Apps och andra digitala verktyg i undervisningen, hur lärare upplever sin arbetsmiljö kopplad till den digitala utvecklingen samt hur lärare uppfattar den digitala utvecklingen ur elevernas perspektiv. Enkäten avslutas med frågor kring vilka för- respektive nackdelar lärare ser när det gäller digital utveckling för lärarrollen och undervisningen. I detta forum kan vi göra en övergripande beskrivning av delar som som väcker vårt intresse. De grafiska bilderna visar svaren på några av frågeställningarna i enkäten.

Skärmavbild 2013-05-10 kl. 11.01.53

Mervärde för undervisningen

Resultatet visar att lärare på kort tid tillägnat sig de redskap som Google Apps innefattar. Framför allt framhålls möjligheten att dela dokument med elever som en stor vinst. Det blir smidigare eftersom det inte behövs papperskopior och elever och lärare har alltid tillgång till aktuellt arbetsmaterial. Dessutom skapar det förutsättning för formativt arbetssätt.

Det är tydligt att ....

Nya undervisningsformer

Google Sites är ett annat verktyg som används i hög grad av lärare och även här framhålls det som ett sätt att öka tillgängligheten för elever och lärare.
När det gäller sociala medier i undervisningen är det nästan en tredjedel av lärare (31%) som använder Facebook i sin undervisning, en för oss förvånande hög siffra. Här vore det intressant att vidare undersöka om det är i det direkta arbetet med elever eller för den egna kompetensutveckling som Facebook används.

Skärmavbild 2013-05-10 kl. 11.05.02Två delar som i frisvaren beskrivs som nackdelar för lärarrollen och undervisningen är stress och distraktion. Stress i form av att det är mycket nytt att lära och att tiden är begränsad. Disktraktionen handlar om att det blir en ny undervisningssituation där elever kan störas av att det finns så mycket annat att göra på datorn än att bedriva skolarbete.

Utifrån enkäten finns flera delar som ur ett IKT-perspektiv är intressanta att jobba vidare med. Två sådana områden är:
Kollegialt lärande, att lära och skapa tillsammans med andra. För att utveckla sin egen digitala kompetens ser vi det som enormt värdefullt att arbeta nära tillsammans med kollegor och på så sätt sprida kunskaper och inspiration. 
Motivation. Om vi i lärandet tror på sambandet mellan motivation – arbetsinsats – måluppfyllelse kommer just motivationen att vara en viktig faktor att inrikta vårt utvecklingsarbete mot. Både motivation för elever och lärare. Att läraryrket i sin grund är kreativt kommer vi tillbaka till på bloggen i kommande inlägg om Ken Robinson.

Vi har även bland elever genomfört en kortare enkät som vi ser som en ”temperaturmätare”. En intressant faktor när vi speglar elevers svar mot lärare är att eleverna i större utsträckning upplever att det används nya arbetssätt i undervisningen när tillgängligheten till digitala verktyg ökat.

Vi kommer att följa upp med en fördjupad enkät till elever under kommande termin, då vi sluter cirkeln, alla elever på gymnasiet har egna datorer.

Klick på länken nedan för att se en grafisk sammanställning av enkäten till lärare:
Digital Kompetens Kalmarsunds Gymnasieförbund – Enkät

6 reaktion på “Enkät Digital Kompetens 2013

 1. Johan Klintberg

  Hej! Trevligt att ni presenterade enkätsvaren. Min fråga: Varför blev ni så förvånade över 31% Facebookanvändare?

  Jag använder det eftersom det ju är den snabbaste kommunikationskanalen med eleverna, 99% av eleverna använder FB och det finns flera intressanta grupper man som lärare kan gå med i för att få kompetensutveckling. Google+ kanske är ngt för framtiden men just nu är det ju inte i närheten.

  Vad föreslår ni istället?

  Svara
 2. Jörgen Florheden Inläggsförfattare

  Det vi var överraskade över var att det trots allt var så många som använder Facebook i undervisningen. Men som vi skrev det vore intressant att lite mer ingående veta om det är direkt mot elever eller för den egan kompetensutvecklingen eller både ock. Att använda Facebook är precis som du framhåller Johan det snabbaste sättet att nå ungdomarna. Vi inom IKT-gruppen har mycket goda erfarenheter att använda FB i arbetet med Digitala Coacher. Google+ är ett verktyg att utforska, men det är i dagsläget inte lika naturligt för lärare och elever som FB är. Däremot kan man tänka att det kan vara ett alternativ som växer ju längre vi arbetar med Google Apps for Education.

  Svara
 3. Pingback: Enkät Digital Kompetens | | Digitala verkt...

 4. Pingback: Enkät Digital Kompetens | | Uppdrag : Skol...

 5. Pingback: Enkät Digital Kompetens | | Politics to me...

 6. Pingback: Enkät Digital Kompetens | | ICT language t...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *