En gynnsam lärandesituation?

Skrivet av Hanna Carlsson

20140123_084004En gynnsam lärandesituation? Min torsdag i London spenderades ”på riktigt” i London, med London som arena för en iscensatt men ändock riktig lärandesituation. Vi fick en karta, vi fick uppgifter, vi fick lagkamrater.
Något jag märkte hos mig själv under dagen var min tendens att lägga mig på miniminivå för vad som krävdes av mig, och jag fann mig själv undrande vad det berodde på för är det inte motsatsen vi ofta vill att elever ska göra? Satsa? Vilja nå högre?
Så när jag gick längs Londons gator tänkte jag på detta. Varför ansträngde jag mig inte mer när jag nu tyckte det var så intressant? Gick jag in i äventyret med den inställningen eller dök den upp på vägen? Jag kom fram till att det dök upp någonstans på vägen och att det främst berodde på dessa saker: Tiden. Vi fick, av olika anledningar, tidsbrist och mer än en gång kände jag att även om vi var inne på ett intressant spår så var vi tvungna att släppa det för att komma vidare och hinna fram i tid. Att inte ha tillräckligt med tid blev en ambitionsdödare.
Gruppens sammansättning. Det är alltid en utmaning att samarbeta. I det här fallet var vi få som drog, förkunskaperna och förutsättningarna hos gruppens individer varierade så stort. Kanske hade både jag och de andra i gruppen kunnat utnyttja varandras styrkor bättre. Jag upplevde dock att vi alla hade lärt oss mer om vi varit mer jämspelta. Ramar och innehåll gick isär. Jag insåg att hur intressant innehållet i frågorna och tankarna med dagen än var, så inträffade något när det inte längre fanns någon för mig synbar koppling mellan innehållet och den plats vi befann oss på. Att inte förstå poängen fick mig att ifrågasätta, bli kritisk även till innehållet, tappa min nyfikenhet för nästa plats och därmed lägga mig på lägsta möjliga nivå.
Är jag då missnöjd med dagen? Absolut inte. Jag är glad att jag fick chans att analysera en potentiellt gynnsam lärandesituation, och jag tänker att det kan hjälpa mig skapa bättre sådana framöver.

En reaktion på “En gynnsam lärandesituation?

  1. Pingback: En gynnsam lärandesituation? | | Skolbibli...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *