David Bowie + Bonnie Stewart = Social identitet

Av Viktoria Fernstedt Westberg

Identitet – ett komplext fenomen som kan diskuteras i all oändlighet…. Så lång tid hade vi inte under torsdagseftermiddagens spår 4 som handlade om Vision och Innovation, men en dryg timme ägnades ändå åt just identitetsreflektion och den sociala identiteten i synnerhet.
Bonnie Stewart, föreläsare och forskare med ett intresse för just den sociala identiteten väckte en hel del intressanta och viktiga frågor. Den viktigaste av alla är naturligtvis: Vem är DU på nätet? Fundera på det en kort stund innan du läser vidare.

David Bowie var förutom en fantastisk musiker, en kameleont som hade en mängd olika alter egon, uttryck och identiteter under sin långa karriär. Dessa skapade och utvecklade han med stor medvetenhet. Hans privata identitet kände färre till. Bonnie Stewart använder i sin föreläsning Bowie som förebild för att förklara och problematisera den sociala identiteten. och jag måste säga hon gör det ganska snyggt. Det tycker du åtminstone om du vet något om Bowie…

IMG_3704Jag är ju på inget vis en lika offentlig person som David Bowie, men gränsen mellan den offentliga och privata sfären är områden som jag anstränger mig för att skilja på. I skolan spelar jag en “roll”, eftersom jag ingår i en institutionell struktur, men i en nätverkskultur talar vi enligt Stewart istället om “identitet”. En social identitet. Om du är aktiv på flera sociala medier så har du troligtvis fler än en internetidentitet. Och eftersom du kanske inte har exakt samma nätverk på Facebook som Twitter eller Instagram, så får heller inte dina internetkontakter se alla dina internetidentiteter. Den roll du har på ditt jobb och de identiteter du bygger på nätet bör differentieras. Tänk på att DU är ditt varumärke. Men tänk också på att någon annan kan ändra det. För med den digitala världen har rummet vidgats. De personer som befinner sig i samma fysiska rum som du är troligtvis inte de enda som kan se dig. Din publik kan bli hela världen och det är inte alltid du som bestämmer om det ska ske…..

Och kopplingen till temat Vision och Innovation då? Att vara aktiv på sociala medier innebär att du har möjligheten att förnya ditt “internetjag” om och om igen. Innovate yourself!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *