Kategoriarkiv: Digitala Coacher

Rekrytering av Digitala Coacher

Vi har nu gått in i en ny rekryteringsfas av Digitala Coacher. Elever i årskurs ett och två har nu möjligheten att skicka in ansökan där de bland annat skriver varför de skulle passa bra till att bli DC. Vidare i ansökan kan man läsa att:

DC-affisch-gubbe

Vi söker dig som är intresserad av digitala verktyg och hur dessa används i din skolundervisning.
Du skall tycka att det är kul att träffa och hjälpa människor, samt kunna ta ansvar för de arbetsuppgifter du får.
Att vara Digital Coach kommer att innebära att du är med och utvecklar den digitala skolmiljön. Du kommer vara en resurs och en hjälpande hand för övriga elever på din skola. Du kommer även få utbildning och vara delaktig i en stor förändring på din skola. Vilket kommer vara en lärorik process och en merit. Det krävs att du tar ansvar för dina egna studier och bedriver dessa på ett tillfredsställande sätt bredvid din roll som Digital Coach.

Google Formulär blir för oss IKT-pedagoger ett fantastiskt smidigt verktyg att använda vid denna typ av ansökan. Det är lätt att samarbete i och det sammanställer svaren på ett tydligt sätt.

De Digitala Coacher som vi redan har igång har gjort mycket goda insatser och nu vill vi fortsätta att stärka denna del av vår verksamhet. Elevers delaktighet vad gäller stöd och utveckling i undervisning med digitala verktyg är enormt viktigt.

Stolt Digital Coach

Vi har glädjen att hälsa vår första gästbloggare välkommen till iktpedagogerna.se Linda Kennethsson en av våra Digitala Coacher delger sina erfarenheter att jobba som DC.

2013-08-29 08.26.32

Linda Kennetsson – stolt Digital Coach

En veckas jobb är nu avklarat, ett jobb som gått ut på att informera de nya eleverna hur de ska hanterar sina nya datorer. Från mitt perspektiv som deltagit i detta arrangemang ångrar jag inte en sekund. Jag är stolt över att få kalla mig Digital Coach, jag har lärt elever varje dag om hur vaksamma de ska vara, hur man öppnar program etc. Jag kände varje dag sent på eftermiddagen när jobbardagen var slut att jag gjort något bra och att 100 elever just nu sitter hemma med sina nya datorer och tänker på vad jag lärt dem. Det var och är än idag en fantastisk känsla, en känsla jag aldrig känt. Det handlar inte bara om att dela ut datorer och visa dem hur man startat upp datorn, det handlar om att visa hur datorn fungerar i sig. Jag trodde aldrig att vi skulle vara så mycket till hjälp, eleverna litade på oss och tog emot de råd vi lärde ut och det gjorde mig till en stolt ledare, att få en sådan respekt. I den sekunden vi bad dem att öppna locken och starta datorerna var att uppleva den dagen jag själv öppnade locket för ett år sedan. Alla ansikten lös upp och det var inte någon i klassrummet som inte visade sin glädje. Vi som Digitala Coacher kände av glädjen och den goda energin som spreds sig över rummet, det var de som fick mig att fortsätta att delta i utdelningen. En sådan glädje en dator kan förmedla är svårt att förstå när man inte upplevt det själv, därför är jag glad och tacksam att jag fick delta detta år, att vara en hjälpande hand för Lin Education, IKT-pedagogerna och speciellt för våra nya elever. Jag talar för alla jag lärt känna och vänner som var med denna vecka och hjälpt till, vi är alla stolta för vår insats och det band vi har skapat mellan oss. Jag vill även tacka för den fina responsen från både lärare och elever för min insats, det har betytt väldigt mycket!
//Linda

Vi har lagt grunden

DatorutdelningVi kan nu inom Kalmarsunds Gymnasieförbund se tillbaka på en mycket intensiv vecka. Det har delats ut datorer och iPads till alla elever i årskurs ett. Nu kan vi konstatera att vi är en till en 100%. Det är flera personer inom förbundet och LIN Education som samverkat för att få utdelningarna att fungera på ett väldigt bra sätt. Framför allt vill vi i detta inlägg framhålla våra Digitala Coachers roll. De har på ett fantastiskt sätt guidad de nya eleverna in i vår digitala miljö. Det är en njutning att se hur dessa ungdomar på ett seriöst sätt tagit ansvar och jobbat med ett stort engagemang. Nu är en viktig grund lagd för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet.

Digitala CoacherDC in action

Digitala Coacher tycker till om året som gått och elevenkäten

dc
Vi satte oss ner med några av våra Digitala Coacher(DC) för att diskutera året som gått. Vad ansåg dom vara bra, respektive mindre bra, och vad var deras reflektion över elevenkäten?
Positivt
 • Uppstarten på Guldfågeln Arena med en inspirerande Micke Gunnarsson.
 • Att eleverna anser att de lärt sig mycket som Digitala Coacher, tekniskt och pedagogiskt.
 • De ansåg att kontinuerligt arbete och träffar med IKT-pedagog är viktigt.
 • Lärare som är positiva till att DC kan hjälpa dem med det tekniska.
Kan bli bättre/önskemål:
 • Flera stora träffar, typ uppstarten på Guldfågeln Arena önskas. Tex ett möte där alla DC får redovisa för varandra hur de jobbar, tankar och idéer. Framtida pedagogik och hur skolan skulle kunna utvecklas i övrigt skulle också vara intressant.
 • Mer inspiration genom mässor och föreläsningar.
 • Dreamhack är ett stort önskemål.
Vi tog även och diskuterade svaren från elevenkäten.
 • Några hade svarat att det var negativt med datorerna då det var för lätt att göra annat än studierna, så som spel, sociala medier, film osv. Detta höll inte de digitala coacherna med om, då de ansåg att det inte är skolans ansvar om eleverna väljer att använda sina datorer till annat. De tyckte att om man går i gymnasiet så får man faktiskt ta ansvar för sin egen skolgång.
 • De tyckte att den digitala satsningen var bra och att de nu hade en bättre skolgång.
 • De har sett en förändring i pedagogik hos en del lärare men samtidigt behöver många lärare lära sig mer.
 • De saknar en del fysiska böcker, främst matte och svenska. Detta då de ansåg att det var sämre med digitala läroböcker. Jobbigare att läsa, mycket strul från förlagen och ogenomtänkta digitala gränssnitt var en del av orsaken.
 • De anser att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel men att den inte alltid ersätter böcker utan är ett bra arbetsredskap på många andra sätt. Sökning, kreativt arbete, flexibilitet och kommunikation såg de som datorns främsta fördelar.
 • Några av eleverna gick praktiska utbildningar och de såg ett problem i att de inte fick ha datorn med sig i kök, verkstäder och liknande på grund av arbetsmiljön och skaderisken. De skulle då vilja kunna skriva ut för att kunna ta med sig ritningar och recept, något som de idag inte kan göra. Vad det gällde teoretiska ämnen så såg de inga hinder alls i att de inte har tillgång till skrivare.

Digitala Coacher

Projektet Digital kompetens omfattar inledningsvis cirka 2 200 elever i årskurs ett och två, som har egen dator i undervisningen. Alla elever erbjöds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska kunna stötta andra elever i den digitala utvecklingen.

Fredagen 23 november på Guldfågeln Arena togs ett mycket viktigt steg för den framtida utvecklingen inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Då skedde uppstarten för de drygt 80 elever som sökt till och blivit antagna som Digitala Coacher. De Digitala Coacherna kommer att ha en viktig roll när det gäller utvecklingen av undervisning som integrerar digitala verktyg.

Digitala Coacher i djup koncentration        Foto: Jonas Nilsson

Dagen inleddes med två delar som LIN Education höll i. Tillie Johansson pratade utifrån perspektivet hur man på bästa sätt tar hand om sin dator. Johan Malm förde en diskussion kring vad som verkligen händer och vad som kan hända i undervisningen när alla elever får tillgång till egen dator och hela tiden kan vara uppkopplade mot internet. Detta ställer krav på en förändrad undervisning för att utnyttja dessa verktyg fullt ut. Bland annat framhåll Johan att elever nu kan kräva av sina lärare att de arbetar med formativ bedömning för att öka elevernas måluppfyllelse.

Micke Gunnarsson
Micke Gunnarsson           Foto: Jonas Nilsson

Efter lunch kom Micke Gunnarsson och gav oss en energikick av sällan skådat slag. ”Livet ska vara som ett stort fett Liseberg”. ”Det är smart att leva medan man är vid liv”. På ett enormt underhållande sätt lyckas Micke koppla ihop det allvarliga uppdraget som heter livet med användandet av det som vi i vissa sammanhang fortfarande kallar ”ny” teknik.
Efteråt kan vi konstatera att Micke fick rockstjärnestatus, många var de DC som ville fotas tillsammans med honom. Ett verkligen gott tecken på att det han sagt nått fram till den entusiastiska publiken.

Avslutningsvis träffade de Digitala Coacherna skolvis respektive IKT-pedagog och samtalade kring framtiden på den egna skolan. Som kontaktytor skapades Facebook-grupper både för den stora gruppen Digitala Coacher och för DC på respektiver skola. Dessa kommer att användas för kommunikation och spridande av tips och erfarenheter från undervisningen.

Många var vi som lämnade detta event med glädjen bubblande inom oss. Gemensamt hade vi skapat en dag som blev riktigt riktigt bra. Ett viktigt steg är taget, och detta är bara början.