BETT-mässan 2016

av Kent Olsson Ulbaek

image

160121. Dagens program med temat Inkludering är det som lockat mig mest. Efter att jag avslutat Aretemeriteringen kom detta som en naturlig uppföljning av mina didaktiska funderingar. Att kunna koppla mina erfarenheter till ett nytt steg där inkludering och differentierat lärande kan ge en ny dimension till min undervisning.

Professor Alan Dyson, Centre for Equity in Education, University of Manchester,  höll en intressant föreläsning om sina erfarenheter från Newcastle i synnerhet men också från andra platser som Göteborg och Harlem, USA. Han kunde med statistik visa att några etniska grupper hade större besvär än andra med att följa och klara sin undervisning. Här har gruppens egna kultur och bakgrund stor betydelse. Statistiskt fastställt är också att det är de unga männen som har det svårast i alla undersökta grupperna.

Dyson menar att vi gör mycket bra i vår undervisning men att det inte räcker. ”It’s not enough!” upprepade han många gånger. Vi måste engagera oss i deras närmiljö och i deras ekonomiska villkor. Alla grupper som presterade svagt hade svag ekonomi som gemensam nämnare.

Vi måste lära oss att arbeta med alla viktiga faktorer utanför undervisningen. Att använda skolans övriga resurser för att förstå och kunna samarbeta med andra relevanta myndigheter. Att se över hela organisationen från hemmets villkor till hur vi arbetar med de olika behoven hos eleverna.

Han avslutade föreläsningen med att vi skulle ställa oss frågan ”Hur gör du idag?” och vill att vi ska reflektera över detta och fundera på hur vi kan implementera hans idéer i vår egna organisation och undervisning. Det innebär ett stort förändringsarbete som kanske måste starta på en politisk nivå under tiden vi kämpar på i klassrummet?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *