Författararkiv: Jonas Nilsson

Nätverkande, programmering och Bettmässa

3D-skrivareJust hemkommen från mitt fjärde besök på Bett-mässan så konstaterar jag att årets mässa inte hade fokus på någon superpryl som så ofta har varit fallet tidigare år. Jag tänker framförallt på smartboard och iPad. Årets mässbesök hade lite av allt… Man blev inte imponerad av någon enskild pryl, även om 3D-skrivarna börjar komma ner i pris och kanske inom kort får en plats i skolvärlden.

 

Det som imponerade mest på mig var istället en undervisningssituation som genomfördes av elever i en monter. Visst, det var säkert inövat, men vilket engagemang och vilken glädje! Trots all teknik på mässan så är det alltså en engagerad tonåring som får mig att få gåshud denna förmiddag i London.

Vidare hade jag förmånen att få lyssna på Bonnie Stewart under en förmiddag när hon föreläste om Digital Literacy i den underbara miljön på the Home House. De positiva effekterna av att tillhöra olika nätverk var en av de punkter som hon pratade om. Se bild.

Makeymakey

Programmering är på modet i stora delar av skolvärlden just nu. Jag lyssnade på Karin Nygårds,en pedagog som verkligen brinner för att få in programmering och digitalt skapande i undervisningen. Föreläsningen var inspirerande, men roligast var när vi under eftermiddagen fick leka med Makey Makey och att programmera legorobotar.

Mässa, spårval och föreläsningar i all ära. Det jag tar med mig är allt nätverkande som skett inom KSGYF, med LinEdu och alla andra som man träffat i samband med Bettshow -14.

Vi jobbar på det

Bett2014 GooglespårSkrivet av Lars Arvidson
Dag två med Googlespår ute på den riktiga mässan. Halva dagen föreläsningar. Halva dagen små lärare på stor mässa. Hela dagen: Vi jobbar på det.

Föreläsningen av Andreas Ekström visar var Google är på väg med all information. Antalet av det ena och det andra i sekunden och minuten som skapar en allt för stor makt och allt det där på grund av att vi förser dem med information. Vi jobbar på det.

Föreläsning om vad som behöver göras för att implementera Googlelösningar, men jag slutade lyssna, för vi jobbar på det redan.

Kort session googlechef i t-shirt om allt som Google har lanserat senaste veckan. När jag frågar om lärplattformslösningar blir svaret att han inte kan säga för mycket, men “vi jobbar på det”.

Sen ut på mässan. Google jobbar på så mycket att vi inte får plats. Samsung jobbar redan på nästa Chromebook som är mycket bättre än den de säljer nu och frågar du det svenska bokförlaget så är de snart redo att presentera sina digitala läromedel, för just nu jobbar de på det.

Sist träffar vi Urkund som inte har tänkt ut hur de ska möta Google apps, men nu äntligen verkar jobba på det. Tack.

Teknikstöd i skolan, del ll

Ann-Katrin och Monica på väg in på Vimmerby Gymnasium för att föreläsa om teknikstöd. Vad har hänt efter projektet Teknikstöd i skolan?

Efter det att ett projekt avslutats bör ju den kunskap och de erfarenheter man fått, leva vidare i den dagliga verksamheten.

Ett av syftena med projektet var att hjälpmedelsinstitutet (HI) skulle skapa ett utbildningsmaterial kring erfarenheterna av arbetet med gymnasieungdomarna. Det är nu skapat i form av en webbsida som heter http://laromteknikstod.se/. Webbsidan utgår från sju korta filmer. Till varje film presenteras sedan en kort text som beskriver kognitiva svårigheter och tänkbara stöd.

Några viktiga resultat från projektet “Teknikstöd i skolan”:

  • 77% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat att hantera besvärliga situationer i skolan.
  • 73% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat.

Vidare beskriver Ingvar Nilsson, nationalekonom, de socioekonomiska effekterna:
“I kalkylerna har av försiktighetskäl kostnaden utgått från att vara 21 000 kronor per deltagande elev i projektet. I detta ingick identifiering, behovsbedömning, inköp av teknikstöd samt introducering till användandet av teknikstöd. Om användandet av teknikstöd leder till att elevens skoltid löper utan friktioner och förseningar och att eleven därmed undviker en försenad arbetslivsstart med en månad har insatsen betalt sig.”

Av bl a dessa resultat förstår vi att det är viktigt att fortsätta arbeta med teknikstöd i skolan och inte bara fortsätta med sådant vi lärt oss fram till i dag utan även att lära oss ny teknik och nya hjälpmedel. Därför har vi inom Kalmarsunds Gymnasieförbund skapat en grupp med en representant från varje enhet, som ska träffas kontinuerligt för att lära av varandra, men också lära nytt, när det gäller teknikstöd.

TeknikstödGruppen består av Ann-Katrin Wijk på Stagneliusskolan, Elizabeth Bexell på Lars Kaggskolan, Thea Persson på Jenny Nyströmsskolan, Monica Enberg på Axel Weüdelskolan, Annelie Rydén på Stage4You, Anna Kajbjer och Alice Lohmann på Gymnasiesär, Susanne Truedsson på Axel Weüdelskolan och Jonas Nilsson IT-tekniker i förbundet. Sammankallande för gruppen är Jonas Nilsson.

Om du, som arbetar inom Kalmarsunds Gymnasieförbund, har några frågor om särskilt stöd till elever inom områdena läs- och skrivsvårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar eller annat så vänd dig till den som respresenterar din skolenhet i gruppen ovan.

 

 

Teknikstöd i skolan – del 1

IMG_0917Efter att jag (Jonas Nilsson) har arbetat med projektet Teknikstöd i skolan i snart ett år kan jag inte annat än konstatera att de flesta av eleverna som deltagit är positiva till effekterna av projektet. Jag hoppas och tror att utvärderingen av projektet kommer att visa på positiva resultat.

De erfarenheter jag bär med mig är bl a:
-att övergången till Google Apps (ksgyf) har varit positivt för många av eleverna som deltagit i projektet. Då syftar jag främst på möjligheten att synkronisera kalenderhändelser i olika apparater. Eleven kan sitta vid datorn och föra in aktiviteter på en lektion och sedan få påminnelse i mobilen med lämpligt intervall.

– att många av eleverna i projektet känner sig mer självständiga, kompetenta och tillfreds nu än innan projektets start. Detta framkommer bland annat i samtal med arbetsterapeuten och i samtal med elever man möter i verksamheten.

Nu väntar vi i projektet, (jag, Einar, Emma och Ann-Katrin) spänt på utvärderingen, och de filmer som Mediacuben gjort, vilket jag hoppas kunna publicera i del 2.

Veckans tips – dela cirklar i Google+

Google+Vill du ha ett ställe där du kan dela IKT-tips, recept eller kanske bara umgås? Då är Google+ stället för dig. Med hjälp av cirklar så styr du över vilka som ser dina inlägg.

För att lära dig mer om hur cirklarna i Google+ fungerar, klicka här…

En smidig funktion i Google+ är att man kan dela cirklar med varandra. Vill du veta hur? Klicka här…

 

 

Veckans tips – Kortkommandon

Kortkommandon

Det finns många fördelar med att använda kortkommandon, personligen använder jag det för att snabba upp mitt arbete. En annan fördel är att det är mer ergonomiskt att använda kortkommandon.
Några personliga favoriter är:

  • CMD+Z som jag använder oräkneliga gånger per dag – Ångra
  • CMD+ALT+högerpil el. vänsterpil – Hoppa mellan flikar i webbläsare
  • CMD+TAB – Byt program

Här hittar du alla kortkommandon