Författararkiv: Jonas Knutsson

Om Jonas Knutsson

En av fyra IKT-pedagoger I Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Besök på Bohunt School, London, del 2

 

elever-macSkrivet av John Wilhelmson

Bohunt är en skola söder om London vars resultat på senare år skjutit i höjden och ligger långt över rikssnittet. Pedagogiken här är modern och handlar mycket om delaktighet och nyfikenhet. Lärarna uppmuntras att våga försöka testa nya saker samt att låta eleverna försöka själv.

Ett exempel på hur man vågar testa nytt, är att man varje år bedriver halva undervisningen i ett ämne med en grupp på ett främmande språk. Eleverna som gjorde på detta sätt visade sig få mycket bättre resultat än dom som undervisades traditionellt på bara Engelska. Ledningen berättade också att man nu hade bestämt sig för att gå över till 1-1, man hade dock avsiktligt väntat med detta tills man kända att alla lärarna hade anammat nya arbetsätt så att inte gamla arbetsätt skulle fortsätta på datorerna. Tycker detta är intressant då vi i mycket gjort tvärt om. På slutet kom den obligatoriska kulturkrocken då ledningen berättade att man självklart inte kommer att låta eleverna ha tillgång till hela nätet utan man kommer på olika sätt att begränsa detta. Detta tycker jag som svensk går helt emot att skapa fria och självständigt tänkande elever. Överhuvudtaget är den pedagosiska styrningen från ledningen mycket tydlig på denna skola.

www.bohunt.hants.sch.uk

 

 

Besök på Bohunt School, London

Skrivet av Maja Olsson

Det är lite med känslan att gå in i en militärkasern som jag går genom korridoren på Bohunt School i Hampshire sydväst om London. Det är lite slitet, ganska färglöst och lågt till tak. Korridorer, hus och trappuppgångar heter bokstäver och siffror. I skolans entré möts vi av uniformsklädda ungdomar, kostymklädda lärare och en tavla som informerar oss om namn på head pupills olika år. 

tjejer

Head teacher Stewart Vaughan berättar för oss om hur skolan för fem år sedan hade medelmåttiga resultat som nu har skjutit i höjden efter mycket medvetet arbete utifrån tre ledord: enjoy, respect och achieve. Enjoy handlar såklart om inspiration och delaktighet, respect om att man respekterar sig själv och sina förutsättningar likaväl som skolan som institution och omvärlden. Achievment förväntas på olika plan, inte bara i de olika skolämnena utan även utanför dem och man jobbar en stor del med att låta eleverna utvecklas inom idrotter och estetiska områden. Skolan jobbar mycket medvetet med elevaktivt, kollaborativt lärande och lärande utanför klassrummet. En unik verksamhet är också att en grupp i varje årskull läser hälften av sina ämnen på ett för dem helt nytt språk för att efter några år behärska det språket väldigt bra. Det har visat sig att den gruppen presterar enastående i alla ämnen, inte bara i det nya språket. Anledningen till det tror man är vanan att misslyckas. Misslyckandet har en central plats i lärande, liksom höga förväntningar som Vaughan anger som den viktigaste enskilda faktorn för att lyckas.

Teknologin då? Var finns den? Den finns bara när den behövs. När lärandet blir bättre, snabbare eller djupare med hjälp av tekniken, då finns den med. Fokus på pedagogik, inte teknik.

Detta och mycket mer, många intryck och tankar, har jag med mig när jag går genom ”kasernen” mot bussen. Miljön jag ser omkring mig känns nu kreativ och öppen. Jag ser dans genom ett fönster och hör en grupp musicera genom ett annat när jag går förbi The  Globe Theatre at Bohunt och möter en klass stökiga, fnittrande och högljudda barn i gröna uniformer.

www.bohunt.hants.sch.uk 

Kalmarsunds Gymnasieförbund åker till London

IMG_0131

Nu på tisdag, 21/1, åker sammanlagt 31 rektorer, lärare, bibliotekarier och IKT-pedagoger till Bett2014 i London i LinEducations regi. Fem dagar av utveckling, pedagogik och intressanta möten. Något vi ser fram mot väldigt mycket.

På iktpedagogerna.se kommer vi kontinuerligt rapportera och dela med oss av vad vi upplever. Här kommer du få veta vad som händer, vad vi gjort och kunna se snygga foton och filmer från våra aktiviteter.

Följ oss på sociala medier: 
#ksgyf -Kalmarsunds Gymnasieförbund.
#linedu – LIN Educations hashtag. 

Kaos + ordning = kreativitet = framgång

Kajsa Balkfors.

Kajsa Balkfors pratar om kaos och ordning.

Två workshops som jag fann väldigt intressanta på Learning is the shit 2013 var Kajsa Balkfors som genom sitt arbete med Cirkus Cirkör pratade om kaos och ordning. Samt Jörgen Jonsson och Anna-Lena Rickardsson från företaget Skillnad som arbetar med teambuilding och gruppdynamik.

Två workshops som jag tog del av direkt efter varandra och som för mig sammanfogades till en helhet.

Kajsa pratade om Cirkusens arbete med kaos som en kreativ utgångspunkt där tankar, idéer och hårt arbete föder fantastiska artister men där det också krävs ordning för att hålla budget och föra ut arbetet till världen. Allt formulerat i en fantastisk liten formel som blev detta inläggs rubrik.

Hon gick även in på hur en begränsad yta kan gynna kreativitet och att alla beslut måste utgå från vision, kropp och pengar. Med detta menar hon att vill något uppnås så måste det beslutet grundas i om man verkligen vill och om hjärtat finns med? Finns organisationen, kroppen, för att göra detta och orkar den bära projektet, samt sist men inte minst, finns pengarna. Om inte något av kriterierna uppfylls så backa och gör något annat istället. Hela detta resonemanget går, enligt mig, att applicera direkt på jobbet som pedagog. Vi pedagoger jobbar på en begränsad yta på alla sätt och det gäller att göra det bästa av de resurser och ytor man har tillgång till. Och tål det du vill göra att  förankra i vision, kropp och pengar?

Sex punkter

Sex punkter för att jobba i team.

Jörgen och Anna-Lena lyfte en utredning som gjorts på skolor i Ohio där man genom att mäta gruppers samarbetspotential kunde se att sammansvetsade och väl fungerande team faktiskt skapade bättre resultat hos eleverna, en ökning på upp till 50%. En imponerande siffra och det är inte bara resultaten som ökar utan otrevligheter som subgrupper och utbrändhet minskar drastiskt. Så vad skall du då göra för att nå dit med ditt arbteslag? Jo, det är så enkelt att det kan sammanfattas i sex punkter:

 • Värde. Vad jobbar du med egentligen? 
 • Ambition. Värdera dig själv mellan ett och tio och låt alla i teamet göra samma sak. 
 • Mål. Har ni ett gemensamt mål ni jobbar mot? 
 • Strukturer. Vad, vem, hur? 
 • Relationer. Bli lite modigare och ge konstruktiv kritik. 
 • Utvecklingskultur. Skall bedrivas hela tiden.

 Klart! Välkommen till en trevligare och effektivare arbetsplats. Men slappna inte av utan jobba med de sex punkterna kontinuerligt och låt de genomsyra allt arbete, hela tiden så kommer resultaten komma snabbt.

Och enligt mig är frågan som kvarstår varför vi inte redan nu jobbar med detta. Har vi råd att inte ta in de här frågorna i vårt dagliga arbete? Vill vi att våra elever skall få högre betyg eller inte?

Learning is the shit
Skillnad
Cirkus Cirkör

Kopia av 2013-06-17 16.40.38

Radion som lärresurs

Tidigt i våras åkte en grupp lärare, rektorer och IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund till Sveriges Radio för att diskutera radion som lärresurs. Hur kan den svenska skolan på bästa sätt använda det enorma utbud radion erbjuder och vilka pedagogiska möjligheter finns i detta?

Vad vi fick var en fantastiskt lärorik dag med föreläsningar, möten och massor av inspiration. På www.radionsomlarresurs.se kan du läsa mer och följa vårt fortsatta arbete. 

Om du som pedagog aldrig har satt dig in i det massiva utbud som ligger på Sveriges Radio och bara väntar på att användas så tycker vi att du ska ta någon timme och göra just detta. Vi lovar att du inte kommer bli besviken.

Uppdatering: Som Alastair Creelman påpekar i kommentaren nedan så var det ett webbseminarium i ämnet den 28/5 där bland annat elever från Lars Kagg, Dan Frendin och Yasmine El Rafie från Sveriges Radio deltog. Läs mer här: OER Sverige

Digitala Coacher tycker till om året som gått och elevenkäten

dc
Vi satte oss ner med några av våra Digitala Coacher(DC) för att diskutera året som gått. Vad ansåg dom vara bra, respektive mindre bra, och vad var deras reflektion över elevenkäten?
Positivt
 • Uppstarten på Guldfågeln Arena med en inspirerande Micke Gunnarsson.
 • Att eleverna anser att de lärt sig mycket som Digitala Coacher, tekniskt och pedagogiskt.
 • De ansåg att kontinuerligt arbete och träffar med IKT-pedagog är viktigt.
 • Lärare som är positiva till att DC kan hjälpa dem med det tekniska.
Kan bli bättre/önskemål:
 • Flera stora träffar, typ uppstarten på Guldfågeln Arena önskas. Tex ett möte där alla DC får redovisa för varandra hur de jobbar, tankar och idéer. Framtida pedagogik och hur skolan skulle kunna utvecklas i övrigt skulle också vara intressant.
 • Mer inspiration genom mässor och föreläsningar.
 • Dreamhack är ett stort önskemål.
Vi tog även och diskuterade svaren från elevenkäten.
 • Några hade svarat att det var negativt med datorerna då det var för lätt att göra annat än studierna, så som spel, sociala medier, film osv. Detta höll inte de digitala coacherna med om, då de ansåg att det inte är skolans ansvar om eleverna väljer att använda sina datorer till annat. De tyckte att om man går i gymnasiet så får man faktiskt ta ansvar för sin egen skolgång.
 • De tyckte att den digitala satsningen var bra och att de nu hade en bättre skolgång.
 • De har sett en förändring i pedagogik hos en del lärare men samtidigt behöver många lärare lära sig mer.
 • De saknar en del fysiska böcker, främst matte och svenska. Detta då de ansåg att det var sämre med digitala läroböcker. Jobbigare att läsa, mycket strul från förlagen och ogenomtänkta digitala gränssnitt var en del av orsaken.
 • De anser att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel men att den inte alltid ersätter böcker utan är ett bra arbetsredskap på många andra sätt. Sökning, kreativt arbete, flexibilitet och kommunikation såg de som datorns främsta fördelar.
 • Några av eleverna gick praktiska utbildningar och de såg ett problem i att de inte fick ha datorn med sig i kök, verkstäder och liknande på grund av arbetsmiljön och skaderisken. De skulle då vilja kunna skriva ut för att kunna ta med sig ritningar och recept, något som de idag inte kan göra. Vad det gällde teoretiska ämnen så såg de inga hinder alls i att de inte har tillgång till skrivare.

Bonus Presskopia

kop-avtalDen 7 mars var Bonus Presskopia på besök på Kalmarsunds Gymnasieförbund. För de som inte vet det, så är Bonus Presskopia en upphovsrättsorganisation som sluter avtal med skolor angående upphovsrätt för fack- och skönlitteratur, läromedel, press, noter och sångtexter samt bilder.

Främst diskuterades det kommande regelverket, som är planerat att komma om ca ett år, då dagens avtal ligger långt ifrån den datoriserade verklighet som Gymnasieförbundet mer och mer blir en del av. Dessa avtal måste ändras och anpassas till de krav och behov som finns idag, inte vara en restprodukt av gårdagens kopiatorsamhälle.

Samtalen vi hade var intressanta och givande där idéer, uppslag, önskningar och verklighet studsade runt och där respektive parts förutsättningar kom fram på ett bra sätt. Hur det kommande avtalet blir vet ingen, men förhoppningsvis är det mycket som ändrats då det krävs för dagens skola. Representanterna från Bonus Presskopia verkade helt inställda på detta och hade verkligen en genuint nyfiken approach till våra samtal.

Vad det gäller dagens avtal så finns det ett antal punkter att belysa. Hur applicerar man till exempel kopieringsavtal för kopiatorer på en digital undervisningssituation? Hur ska en lärare kunna kopiera 15 sidor från nätet? Vad är 15 sidor på nätet?

I Bonus Presskopias material står det: ”Läraren får föra över digitala kopior till eleverna i den egna undervisningsgruppen, t.ex. via e-post, på USB eller på skolans interna nätverk”. Men Google Apps räknas inte som ett internt nätverk, oavsett hur du delar ditt material.  Detta medför att en transparant undervisningssituation där kollegor delar material och samarbetar med olika klasser blir omöjlig. Materialet får enbart delas till den berörda klassen. Bonus presskopias ”interna nätverk” betyder alltså delning mellan en lärare och en klass. Inget annat.

En annan paragraf är att läraren enbart får göra kopior som komplement till ”förlagsutgivna läromedel”. Vilket i klartext betyder att om du inte har några skolböcker så får du inte, under några omständigheter, kopiera någonting. Vilket är en mycket märklig regel. Det är till och med så att du inte får skriva och dela ut ett eget undervisningsmaterial om du inte har ”förlagsutgivna läromedel”. Detta är inte bara ett hinder för en ambitiös lärare utan spärrar av undervisningssituationen från nätverk, näringsliv och verksamheter utanför skolan. Denna regel medför även att ett antal lärares pedagogiska situation och målsättning är olaglig. Vill vi det?

Att skolan skall och vill följa de upphovsrättsregler som finns är en självklarhet men det måste även ges en rimlig chans att en modern och ambitiös pedagog skall kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt utan att utmana, böja och bryta lagar. Vart vi hamnar i detta vet vi alltså om ca ett år. Fortsättning följer alltså.

Bonus Presskopia

Google på Komvux och SFI

johan malm på Axel Weudelskolan, Kalmar

Foto: Jörgen Florheden

Den femte februari tog vi steget in i Google Apps på samtliga Gymnasieskolor i förbundet. Nu i veckan kom turen till Komvux och SFI på Axel Weudelskolan i Kalmar. I onsdags, 24/4, delade vi ut 43 st Macbook Air till personalen för att de två följande dagarna introducera dem till Google Apps. Vi vill just nu att så många som möjligt av vår personal och våra elever kan använda Google och valde därför helt enkelt att hoppa över stora delar av introduktioner till macen, övriga programvaror och så vidare. Helt enkelt… fram med datorn, få igång Google, mail, använda Drive och dela dokument.

Detta betyder inte att vi anser att Google är allt en pedagog idag behöver och att allt annat är oviktigt. Det betyder enbart att vi anser att Google är fas ett och att alla andra programvaror därför automatiskt blir placerade i fas två.

Så nu är även komvuxlärarna på banan och vi fortsätter utbildningen för dem de närmaste veckorna. Ännu ett viktigt steg för att få med samtliga som jobbar eller studerar inom Kalmarsunds Gymnasieförbund i mac och Google-världen.