Författararkiv: Emma Josefsson

Veckans tips – ordmoln

I höst har jag tagit emot en ny klass som jag även är lots för. När jag får en ny klass vill jag aktivt bidra till att skapa trivsel och sammanhållning. På en av våra lotstider så undersökte jag vilka förväntningar som eleverna hade på sin klass. Jag ställde frågan:

-Hur tycker ni att en bra klass ska vara? Jag uppmanade sedan eleverna att skriva upp tre ord. Orden skrevs anonymt. På lotsen därefter hade jag gjort ett ordmoln. 

ska%cc%88rmavbild-2016-11-02-kl-14-57-19

Varje elev har fått en röst och vi har fått en fin bild att återvända till för att kunna påminna varandra om vad som är viktigt i vår klass! / Annika Mevik, Fysik- och matematiklärare på Lars Kaggskolan

 

Nya digitala coacher 2016

Kalmarsunds gymnasieförbunds nya Digitala Coacher samlades i oktober i Kalmarsalen för att lära känna varandra och för att få en inblick i vad det kan innebära att vara Digital Coach.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-14-kl-10-10-17Eftermiddagens aktiviteter startade med lunch och sedan fick coacherna ta del av information kring vad uppdraget “Digital Coach” innebär. Något som är viktigt är att vara en god förebild, t.ex. genom att följa V-reglerna (väska,vätska och vaksamhet). Uppdraget handlar också om att vara stöd till lärarna i pedagogiska frågor. I väldigt enkla tekniska frågor kan lärare och elever ta hjälp av de Digitala Coacherna och därför fick de med sig ett par tips om datorn som kan vara användbara att känna till.

Digitala Coacher från årskurs tre var också på plats för att berätta om deras upplevelse av att vara Digital Coach. De berättade att de har engagerat sig i uppdraget i olika grad under olika perioder. Det är viktigt att tänka på att studierna alltid ska gå först. Att våga stå inför publik är något som de också utvecklat genom uppdraget att gå igenom uppstarten av datorn i flera klasser.

Att vara Digital Coach innebär även att det finns möjlighet att gå på utbildningar som kring datorns möjligheter. Den första handlar om Mac-en och genomförs kommande vecka.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-14-kl-10-10-54

De nya Digitala Coacherna fick också spela Kahoot, göra en lära-känna-övning, gå med i de digitala coachernas Facebook-grupp, utvärdera och fika under eftermiddagen. Det känns härligt att ha nya härliga elevrepresentanter i DC-gänget!

 

Öka elevaktiviteteten med digitala verktyg?

Hur kan man öka elevaktiviteten i en elevgrupp? Detta funderade en lärare kring och så började läraren samarbeta med en IKT-pedagog för att se om de digitala verktygen kunde vara till hjälp.

Vi (läraren och jag, IKT-pedagogen) valde att utgå ifrån Dylan Wiliams tankar och använde ”Handbok i formativ bedömning” som grund. Wiliam talar om fem nyckelstrategier och vi valde ut de två strategier vi tyckte kunde fungera för att öka elevaktiviteten; strategi 2,  att använda tekniker som lockar fram belägg för lärande och kamratrespons (strategi 4).

I strategi två;skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande, användes t.ex. Kahoot för att repetera begrepp. Eftersom läraren lätt kunde avläsa vad olika elever behövde repetera ledde detta till att eleverna hade flera antal rätt andra gången de genomförde samma frågor. Läraren gjorde en avstämning med digitalt verktyg som lockade fram belägg för lärande och samtidigt som det skapade elevaktivitet.

För att skapa diskussion användes två digitala verktyg. Först fick eleverna svara enskilt på en fråga (med hjälp av Kahoot). Detta gav eleverna tid att tänka kring hur de ville svara. Utifrån slumphjulet (Random Picker) valdes sedan någon elev ut, som fick svara muntligt på frågan. Att se till att alla elever först svarade på den ställda frågan passade gruppen väl. Då de slumpvis sedan valdes ut för att muntligt svara på frågan skapades den elevaktivitet som tidigare saknats i gruppen. Läraren kunde se en tydlig skillnad gällande elevaktiviteten och det skapades en lektion som blev intressant och lärorik och som förhoppningsvis i förlängningen, kan öka studieresultatet hos flera av eleverna.

Skärmavbild 2016-05-24 kl. 11.23.23

Eleverna fick även arbeta med kamratrespons, för att stärka lärandet och skapa elevaktivitet. Eleverna fick en kortare skrivuppgift och därefter delades de in i grupper om tre för att kunna ge feedback till varandra. (Som digitalt verktyg användes Googledokument som delades.) Eleverna började med att lyssna på varandras texter (med hjälp av Oribi). För att stötta eleverna i hur de skulle ge respons till varandra fick de tillgång till en mall med frågor och läraren gav exempel på hur mallen skulle användas för att ge effektiv kamratrespons. Då kamratrespons används framhåller Wiliam vikten av att förklara syftet och elevernas ansvar. Läraren var därför tydlig med att berätta om och diskutera kring, hur man som elev kan utvecklas i sitt skrivande genom att ge feedback till någon annan.

Lärarens självskattning (som gjordes både i början och i slutet av projektet) visar att hon oftare låter alla elever svara samtidigt nu än tidigare. Den visar också att hon utvärderar sin undervisning i högre grad än tidigare och att hon har hittat ett sätt att använda kamratrespons på ett effektivt sätt. Det är även så att hon tagit de erfarenheter hon fått när vi tillsammans arbetat vidare in i andra undervisningsgrupper och att tekniken “bäddats in” i hennes praktik.

Trots att arbetssättet varit tidskrävande är både läraren och jag, IKT-pedagogen, nöjda med vårt samarbete. Att vi har träffats regelbundet är något som vi båda anser varit avgörande för att få till ett gott samarbete. Vi har fått med oss värdefulla erfarenheter som vi kan ta med oss i våra fortsatta yrkesroller.

Skärmavbild 2016-03-11 kl. 09.46.35Här kan du läsa mer om våra tankar och vad vi gjort.

 

SETT 2016 – Inkludering

Hur skapa en undervisning där alla kan delta? Detta var titeln på Jenny Edvardssons föreläsning på SETT 2016 i Kista.

Skärmavbild 2016-05-09 kl. 20.59.27Jenny Edvardsson menar att inkluderande undervisning är undervisning där alla elever kan delta och vara delaktiga. Det handlar om att det ska finnas stöd för alla redan från början. Undervisningen ska inte handla om att ge något “extra” eller “annorlunda” till de som misslyckats utan att se till att det redan från början finns så mycket stöd så att alla kan lyckas. För att skapa inkluderande undervisning är det viktigt att:

 • arbeta med relationer
 • arbeta i process
 • arbeta med stöd
 • arbeta med dialog och med elevaktiva uppgifter
 • arbeta med formativ bedömning
 • arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt

Att arbeta i process handlar om att som lärare först modellera och visa, sedan låta eleverna arbeta i grupp innan eleven får arbeta på egen hand. Detta gör att eleverna har flera exempel att luta sig tillbaka på då det är dags att producera på egen hand. (Ett upplägg som påminner om cirkelmodellen.)

Ett annat sätt att ge stöd är att använda sig av Inläsningstjänst och Oribi (talsyntes). Edvardsson menar att det är viktigt att detta finns tillgängligt för alla, inte bara vissa elever. Hon arbetar också mycket med stöd i form av mallar.

Något som fungerar i alla olika ämnen är att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt, t.ex. med lässtrategier. Många elever behöver strategier för att kunna ta sig an en text. Att arbeta tillsammans med dessa strategier gör att eleven kan få en struktur för att sakta men säkert ta till sig innehållet i texten.

Några råd att ta med sig från föreläsningen är alltså att ha höga förväntningar och se till att det finns stöd för alla från början. Inkludera alla.

Blogg av lärare och IKT-pedagog

Hur kan undervisningen bli mer formativ med digitala verktyg? Vi är en lärare och en IKT-pedagog som testar lite olika idéer! Vi använder Dylan Wiliam som förebild och utgår från en del av hans tankar i “Handbok i formativ bedömning”.

Vi arbetar med en grupp elever som läser Svenska 1. Vi planerar tillsammans för att diskutera kring hur vi får in formativa processer i undervisningen med digitala verktyg. På vissa lektioner är vi båda i klassrummet tillsammans och efter lektionerna reflekterar vi tillsammans om det blev som vi tänkt oss.

Skärmavbild 2016-03-11 kl. 09.46.35På denna blogg kan du läsa mer om vad vi gör och vad vi tänker.

 

Veckans tips: Att lära av varandra och andra – sociala medier

Tänk vad mycket vi kan lära oss snabbt med hjälp av andra! I läraryrket finns det massor av andra lärare som undervisar samma kurser som du. Forskare som Hattie och Timperly talar om vikten av kollegialt lärande. Glöm inte bort att du har massor av kollegor utanför din skola. Det utvidgade kollegiet som delar sina tankar om undervisning och om skola på facebook, twitter o.s.v. Vi kan prata skola utan att begränsas av en fysisk plats.

I sociala medier kan vi ta del av andra lärares konkreta undervisningstips och mycket goda idéer. Det finns massor av material att inspireras av. En del inlägg är  tydligt kopplade till vetenskaplig forskning och i andra får du göra kopplingen på egen hand. Dessutom finns möjligheten att kommunicera med läraren som format materialet. Självklart kan du också dela med dig av dina erfarenheter och få respons av andra och därigenom sprids kompetens snabbare.

Inspireras av det utvidgade kollegiet och för med dig tankar till din arbetsplats, och forsätt att diskutera med dina kollegor!

Några tips:

Facebook

 • lärande för lärare – kompetensutveckling och kollegialt lärande
 • Helen Timperly i svensk skola
 • Bedömning i gymnasieskolan
 • Bedömning för lärande
 • GAFE Sverige
 • IKT – möjligheter och utmaningar

Twitter

@UR_pedagogerna, @itiskolan, @Korlingsord,@AnnaKaya,@webbstjärnan,@skola365

Bloggar

I´m all for it – Marie Linder, blogg om IKT-användande

barkersthlm – Daniel Barker, flippat i ma, fy

Kilskrift – Karin Brånebäck, flippat klassrum och digitala verktyg

Sara Bruuns blogg – Sara Bruun, digitala verktyg i klassrummet

Patricia Diaz – blogg om webben i undervisningen – varför och hur?

Omvärldsbloggen – Stefan Pålsson (Skolverket) – om IT i skolan

Veckans tips – Share to Classroom

Skärmavbild 2016-02-12 kl. 19.22.09

“Share to Classroom” är ett tillägg till Google Classroom. Använd tillägget för att lätt och smidigt tilldela en webbsida till dina elever. Kort efter du “tilldelat” så laddas sidan upp på dina elevers skärmar.

 

Funktionen gör att du som lärare snabbare kan få eleverna “på rätt ställe” och de är snabbare igång med sin uppgift.

Glöm inte att både lärare och elever måste ha tillägget för att du ska kunna tilldela en sida.

Tillägget har även fler funktioner som till exempel att eleverna kan tilldela dig som lärare sidor. Du som lärare kan skapa uppgifter, meddelanden och ställa frågor direkt från webbsidan. Med hjälp av tillägget kan du också ta dig direkt till dina “Classrooms”.

Se instruktionsfilm om tillägget här.

 

Återkoppling

Av Emma Josefsson

Under en av dagarna på BETT-resan fick jag, och tio andra lärare, skapa en skola för en dag. På förmiddagen fick vi enas om en vision och utifrån den planera en lektion. Klockan 11.30 anlände eleverna och vi fick då gå från vision till lektion.

När lektionen var genomförd stannade två elever kvar och gav muntlig återkoppling till oss lärare. Detta var dagens största behållning. Att få höra elevernas tankar var det som gjorde dagen till en sådan värdefull erfarenhet.

Den återkoppling eleverna gjorde utgick från dessa frågor:

 • Berätta om lektionen du just haft.
 • Vad tror du syftet med lektionen var? Hur väl uppfylldes dessa syften?
 • Tyckte du om lektionen? Varför/varför inte?
 • Three stars and a wish.
 • Vad, under lektionen, hjälpte dig att lära och vad hjälpte inte?
 • Om du hade varit lärare, vad skulle du ha gjort annorlunda?

Återkopppopup2ling hjälper bl.a. läraren att förstå hur det fortsatta arbetet i gruppen ska se ut, och är ett sätt för eleven att reflektera över sitt lärande. Det kan vara en fråga i mentimeter, en inspelad muntlig reflektion i grupp eller kanske post-it-lappar på dörren på vägen ut från lektionen. Metoden spelar ingen roll, utan det viktiga är att återkoppling äger rum.

 

(Jörgen deltog i samma tema, men skapade en annan skola. Läs gärna hans upplevelse av dagen.)